TRAŽNJA/PONUDA ROBE DO 9:00h ZA 26.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. PŠENICA, stočna, rinfuz, rod 2019., 400t, fco: dogovor  U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 575 t, fco: Južni Banat 2. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019, min, 76hl, min, 13,5% pr, 27%gl, ispod 13%vl., primese do 4%, 2300 t, fco: Južna Bačka 3. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 35 t, fco: Južni Banat 4. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 66 t, fco: Srednji Banat 5. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 300 t, fco: Severna Bačka 6. MINERALNO ĐUBRIVO, AN-Rusija,  i big-bag, 25/1, 50 t, fco: Južni Banat 7. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 200 t, fco: Sremski okrug 8. PELET, […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

REALIZACIJA ROBA ZA 25.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se realizovalo: 1. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019, 30 t, fco: Grad Beograd 2. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 150 t, fco: Srednji Banat 3. KUKURUZ, veštački suv, rinfuz, rod 2018, 50 t, fco: Zapadna Bačka 4. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019.,74-76hl, 50 t , fco: Južna Bačka 5. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019.,74-76hl, 225 t , fco: Zapadna Bačka 6. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019, 25 t, Severna Bačka Za više informacija javite se u GEA AGRONET na tel 0212155555, 063414563, 0654145479. […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE OD 11:00 DO 13:00h ZA 25.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1.  PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019, od 76hl, 300 t, fco: Južni Banat U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. KUKURUZ BELI, prirodno suv, rinfuz, rod 2018., 12t, fco: Grad Beograd 2. STOČNO BRAŠNO, pšenično-džakirano, 25 t, fco: Južna Bačka 3. PŠENICA, rod 2019, 77hl, 13.5%pr, 29%gl, sert. na don toxin, 200 t, fco: Severna Bačka 4. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019, do 71hl, 13,5%pr, 26%gl, 300t, fco: Južni Banat 5. RAŽ, merkantilna, rinfuz, rod 2018., 100 t, fco: Južni Banat 6. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 50 t, fco: Južni Banat 7. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019,min, 76hl […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE OD 9:00 DO 11:00h ZA 25.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019, stoČna i mlinska, 300t, fco: dogovor U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. KUKURUZ, prirodno suv, rod 2018, 100 t, fco: Južni Banat 2. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019. 74-76hl, 100 t,  fco: Braničevski okrug 3. KUKURUZ, veštački suv, rinfuz, rod 2018, 300 t, fco: Severna Bačka 4. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019. 74-76hl, 150 t, fco: Podunavski okrug 5. PŠENICA, stočna, rinfuz, rod 2019., 68-70hl, 150 t, fco: Podunavski okrug 6. KUKURUZ, prirodno suv, rod 2018, 100 t, […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE DO 9:00h ZA 25.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

1. SOJA, merkantilna, rinfuz, rod 2018., 25 t, fco: Južna Bačka 2. SOJIN GRIZ, rinfuz, 25 t, fco: Južna Bačka 3. MINERALNO ĐUBRIVO, AN-RUSIJA, 25/1, i BIG-BAG, 50 t, fco: Južni Banat 4. MINERALNO ĐUBRIVO, NPK 15X15X15-Rusija, 25/1, fco: Južni Banat, Mačvanski okrug i Severna BačkaI i  BB, fco: Mačvanski okrug i Severna Bačka, po 50 t 5. PELET, džakiran, 15/1 na paleti, 500 t, fco: Mačvanski okrug i fco kupac 6. VEZIVO, T-500, Uragan 50 t, […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

REALIZACIJA ROBA ZA 24.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se realizovalo: 1. KUKURUZ, veštački suv, rinfuz, rod 2018, 125 t, fco: Južna Bačka 2. KUKURUZ, veštački suv, rinfuz, rod 2018, 100 t, fco: Južni Banat 3. OVAS, merkantilni, rinfuz, rod 2019, 25 t, fco: Severna Bačka 4. RAŽ, merkantilni, rinfuz, rod 2019, 25 t, fco: Severna Bačka Za više informacija javite se u GEA AGRONET na tel 0212155555, 063414563, 0654145479. Podeli sa prijateljima

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE OD 11:00 DO 13:00h ZA 24.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1.  STOČNO BRAŠNO, pšenično-džakirano, 25 t, fco: dogovor U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. KUKURUZ, veštački suv, rinfuz, rod 2018., 300 t, fco: Severna Bačka 2. MINERALNO ĐUBRIVO, NPK 15X15X15-RUSIJA, 25/1, fco: Južni Banat, Mačvanski okrug i Severna Bačka i BB, fco: Mačvanski okrug i Severna Bačka, po 50t  3. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019, 74-76hl, 75t, fco: Južna Bačka 4. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018., 300 t, fco: Južna Bačka 5. SOJA, merkantilna, rinfuz, rod 2018., 100t, fco: Južna Bačka 6. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019., 73hl, […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE OD 9:00 DO 11:00h ZA 24.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. SOJA,  merkantilna, rinfuz, rod 2018., 200 t, fco: dogovor 2. PŠENICA, stočna, rinfuz, rod 2019., 100 t, fco: Mačvanski okrug 3. STOČNO BRAŠNO, pšenicno-džakirano, 50 t, fco: Južni Banat U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. KUKURUZ, veštački suv, rinfuz, rod 2018, 100 t, fco: Južna Bačka 2. SOJA,  merkantilna, rinfuz, rod 2018., 100 t, fco: Južna Bačka 3. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz i džak, 50/1, po 25 t fco: Južni Banat 4. REPICA ULJANA, merkantilna, rinfuz, rod 2019, 75 t, fco: Južna Bačka 5. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019, 30 t, fco: Grad Beograd 6. SOJA,  merkantilna, rinfuz, rod 2018., 300 t, fco: Zapadna Bačka 7. […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE DO 9:00h ZA 24.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. SOJA,  merkantilna, rinfuz, rod 2018, 200 t, fco: dogovor U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 150 t, fco: Južni Banat 2. TRITIKALE, merkantilni, rinfuz, rod 2019., 50 t, fco: Južni Banat 3. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 500 t, fco: Severna Bačka 4. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 1000 t, fco: Srednji Banat 5. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019, min, 76hl, min,13,5% pr,27%gl, ispod 13%vl, primese do 4%, 2300t, fco: Južna Bačka 6. PŠENICA, merkantilna, rinfuz, rod 2019., 300 t, fco: Južna Bačka 7. SOJA,  merkantilna, rinfuz, rod 2018., 50 t, fco: Južna Bačka 8. PŠENICA, merk, rinfuz,rod 2019.  68-71hl, 13,5%pr, 26%gl, 300 t,  fco: Južni Banat 9. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019, […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

REALIZACIJA ROBA ZA 23.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se realizovalo: 1. SOJA, merkantilna, rinfuz, rod 2018, 150 t, fco: Južna Bačka 2. KUKURUZ, veštački suv, rinfuz, rod 2018, 250 t, fco: Južna Bačka 3. STOČNO BRAŠNO, pšenično-džakirano, 25 t, fco: Nišavski okrug 4. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019, 74-76hl, 25 t, fco: Južna Bačka 5. KUKURUZ, veštački suv, rinfuz, rod 2018, 150 t, fco: Južni Banat 6. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019, od 76hl, 25 t, fco: Srednji Banat Inostrani promet: 1. PŠENICA, poboljšivač, rinfuz, rod 2019, 25 t, fco: Severna Bačka 2. OVAS, merkantilni, rinfuz, rod 2019, 25 t, fco: Virovitičko-podravska županija Za više […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više
1 2 3 4 5 64