APV: Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje otvoren do 24. novembra (SRB)

Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine otvoren je do 24.novembra. Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 3.000.000,00 dinara. Sredstva se dodeljuju u iznosu od 70% od ukupnih troškova kontrole i sertifikaciju organske proizvodnje, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 100.000,00 dinara.

Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2017. godini.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo;
– zemljoradnička zadruga
– udruženja građana
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice u
skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Prijave na konkurs, sa ostalom pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili putem pisarnice pokrajinskih organa uprave – svakog radnog dana od 9 do 14 časova, u zatvorenoj koverti, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, s naznakom „Kontrola i sertifikacija organske proizvodnje u 2017. godini” –
ne otvaraj.

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Dokumenacija:

Pravilnik za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine

Prijava

Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo i putem telefona: 021/487-4601.

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor