IPARD: Posebni uslovi za nabavku novog traktora (SRB)

Pravo na IPARD podsticaje može da se ostvari za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa

Pravo na IPARD podsticaje za nabavku novog traktora ostvaruje lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu, i to: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga.

Pored opštih uslova, moraju da se zadovolje i posebni uslovi u zavisnosti od sektora. Pravo na IPARD podsticaje može da se ostvari za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (do 2020. godine), sa sledećom najvećom snagom motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje:
1) u sektoru mesa:
(1) do 60 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu,
(2) do 70 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu,
(3) do 80 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20 do 40 grla goveda, odnosno
od 30 do 1000 grla svinja, odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza,
(4) do 100 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 40 do 1.000 grla goveda,
odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja, odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza,
odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;

2) u sektoru mleka:
(1) do 80 kilovata (kW) – ako ima od 20 do 50 grla mlečnih krava,
(2) do 100 kilovata (kW) – ako ima od 50 do 300 grla mlečnih krava;

3) u sektoru voća:
(1) do 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom
voća od 2 do 10 ha,
(2) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom
voća od 10 do 50 ha,
(3) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom
voća od 50 do 100 ha;

4) u sektoru povrća:
(1) do 40 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom
povrća od 0,5 do 2 ha,
(2) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom
povrća od 2 do 10 ha,
(3) do 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom
povrća od 10 do 30 ha,
(4) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom
povrća od 30 do 50 ha;

5) u sektoru ostalih useva:
(1) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom
ostalih useva od 2 do 20 ha,
(2) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom
ostalih useva od 20 do 50 ha.

Veoma je važno napomenuti da predmet investicije mora da zadovolji EU standarde, a celo gazdinstvo nacionalne. Očekuje se da Uprava za agrarna plaćanja tokom decembra ove, odnosno januara 2018.
godine raspiše prvi Javni poziv.

Autor: dipl. inž. Marina Gačić

PSSS Šabac

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor