Presjek sedmice 27.11-01.12.2017. GeaCentar(HR)

KUKURUZ
Sistem GeaCentra ne bilježi promjene u cijeni kukuruza na domaćem HR tržištu. Pregovori na terenu za vještački suv kukuruz vode se po 1.05-1.11Kn/kg+pdv u zavisnosti od pariteta. Za sirovi kukuruz 14-16% vlage zabilježene su realizacije po cijeni od 0.97Kn/kg+pdv, dok se za isti pregovarala cijena od 0.95Kn/kg+pdv.  Izvozna cijena kukuruza prema Bosni i dalje je nepromijenjena. Zbog pada cijene kukuruza na tržištu Srbije, interesovanja za kupovinom od strane BIH kupaca skoro da i nema.

PŠENICA
I dalje vlada slabija ponuda pšenice na domaćem HR tržištu, a takođe je slabija i trgovina. Pregovori na terenu za pšenicu boljeg kvaliteta (preko 13% pr) vođeni su po cijeni od 1.20Kn/kg+pdv. Izvozne ponude za pšenicu merkantilnu rinfuz rod 2017. išle si po cijeni i do 165.00Eur/t (II klasa), ali zbog povoljnije cijene sa tržišta iz okruženja za pšenicu ovog kvaliteta, Sistem nije bilježio realizaciju.

JEČAM
Kada je riječ o domaćem HR tržištu, manjak operativnih količina stočnog ječma i povećana izvozna tražnja, obilježio je ovu nedelju. Povećana tražnja uslovila je dalji rast cijene. Pregovori na terenu za ječam, stočni, rinfuz rod 2017. vođeni su po 1.10Kn/kg+pdv. U izvozu se zbog manjka robe, takođe bilježi rast cijene. Pregovori na terenu početkom sedmice zabilježeni su po 146.00Eur/t, da bi kupcima krajem sedmice isti nudili i po 154.00Eur/t(HR/BIH).

SOJINA SAČMA
Na domaćem HR tržištu, cijena sojine sačme 46% proteina, Brazil, rinfuz, stagnira. Pregovori za istočne paritete vođeni su po 2.45Kn/kg+pdv., dok se za zapadne paritete pregovarala cijena od 2.40-2.42Kn/kg+pdv.Kad je riječ o uvozu u luci Kopar cijena i dalje bilježi blagi rast. Kupci su tako dobijali ponude za sojinu sačmu i do 320.00Eur/t (SLO/HR).

STOČNO BRAŠNO
Manjak operativnih količina stočnog brašna, na domaćem HR tržistu obilježio je i ovu sedmicu. Cijena bilježi rast, a zvanične realizacije su zabilježene po 0.88Kn/kg+pdv.Kad je riječ o izvozu,  povećana tražnja u okruženju uslovila je povećan izvoz stočnog brašna. Zvanične realizacije zabilježene su po 115.00Eur/t(HR/BIH) i  116.00Eur/t (HR/BIH).

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor