Presjek sedmice 27.11.-01.12.2017. GeaCentar(BIH)

KUKURUZ
Cijena kukuruza na domaćem tržištu nije se mijenjala. Prema informacijama sa terena kukuruz se uglavnom pregovarao po 0.32KM/kg+pdv.
Izvozna cijena kukuruza iz Srbije, tokom sedmice, bilježila je blagi pad. Zvanična realizacija za kukuruz do 16% vlage zabilježena je po cijeni od 143.00Eur/t(SRB/BIH), a pregovori za isti išli su i po 142.00Eur/t(SRB/BIH). Vještački suv kukuruz prema zvaničnim realizacijama trgovao se po 145-147.00Eur/t(SRB/BIH). Zbog pada cijene na tržištu Srbije, interesovanja za kupovinom kukuruza iz Mađarske i Hrvatske skoro da i nema. Na ova dva tržišta cijena je ostala nepromijenjena.

PŠENICA
Kada je u pitanju pšenica, merkantilna, rinfuz rod 2017., u sedmici koja je iza nas zabilježena je slabija ponuda na domaćem tržištu, te se ista uglavnom uvozila. I ove sedmice cijena pšenice na domaćem SRB tržištu ima tendenciju pada pa se to odrazilo i na izvozne ponude, gdje je takođe zabilježen pad cijene. Pregovori na terenu vođeni su po 150.00Eur/t, za SRPS kvalitet i za veće količine. Cijena pšenice sa tržišta Mađarske nije bilježila promjenu. Prema informacijama sa terena, pregovori su vođeni po cijeni 151.00Eur/t za pšenicu sa parametrima: PR 12%; GL 25-26% (HU/BIH).

JEČAM
U sedmici iza nas, cijena ječma na domaćem tržištu stagnira. Pregovori za ječam stočni rinfuz vođeni su po 0.33KM/kg+pdv. I dalje vlada nešto veće interesovanje za uvozom ječma. Cijena sa tržišta Mađarske nije bilježila promjenu, dok se iz Hrvatske zbog manjka operativne robe, bilježi blagi porast izvozne cijene. Pregovori na terenu početkom sedmice zabilježeni su po 146.00Eur/t, da bi kupci krajem sedmice dobijali ponude i po 154.00Eur/t (HR/BIH). Zvanične realizacije sa tržIšta Mađarske zabilježene su po 144.00Eur/t, dok se za isti pregovarala cijena i po 146.00Eur/t (HU/BIH)

STOČNO BRAŠNO
Kad je riječ o domaćem BiH tržištu manjak operativnih količina stočnog brašna i povećana tražnja za istim, obilježili su i ovu sedmicu što je uslovilo dalji rast cijene. Pregovori za isto su vođeni do po 0.22-0.242KM/kg+pdv.
Zbog manjka operativnih količina stočnog brašna na domaćem tržištu, bilo je interesovanja za uvozom. Zvanične realizacije zabilježene su po 106.00Eur/t(SRB/BIH) , 115.00Eur/t (HR/BIH), dok su se pregovori za mekinje rinfuz iz Mađarske vodile po 82.00Eur/t(HU/BIH).

SOJINA SAČMA
Cijena sojine sačme, 46% proteina, Brazil, rinfuz na domaćem BiH tržistu ostala je na prošlosedmičnom nivou. Ista se pregovarala po cijeni od 0.64 KM/kg+pdv. Kad je riječ o uvozu u luci Kopar cijena i dalje bilježi blagi rast. Kupci su u Kopru dobijali ponude za sojinu sačmu i do 320.00Eur/t (SLO/BIH).

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor