Uslovi i pogodnosti pri davanju kredita za poljoprivrednike (SRB)

Nikola Đukić, savetnik u Odseku za edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije, razmatra sve okolnosti u kojima poslovne banke daju kredite poljoprivrednicima, a uz poseban osvrt na vrste kredita i način njihovog odobravanja.
“Imajući u vidu veliki značaj i potencijal poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, poslovne banke su u svojoj ponudi predvidele kredite namenjene poljoprivrednicima za obrtna sredstva (npr. stočna hrana, stoka u tovu, finansiranje troškova održavanja itd.), kao i za nabavku osnovnih sredstava (npr. kupovina zemljišta, poljoprivrednih objekata, staklenika, sistema za navodnjavanje)”, kaže Đukić.
On objašnjava potencijalnim korisnicima kredita da je registracija poljoprivrednog gazdinstva osnovni preduslov da bi mogli da konkurišu kod poslovnih banaka za dobijanje kredita.
“Osim toga potrebno je imati u vidu da postoje krediti za registrovana poljoprivredna gazdinstva za koje država subvencioniše kamatu, a reč je o kreditima namenjenim razvoju: stočarstva (nabavka životinja i premija osiguranja životinja), ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva; kao i investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu”, nabraja Đukić.
“Pravilnikom Vlade Republike Srbije određeno je da se krediti sa rokom od jedne do tri godine sa “grejs” periodom do godinu dana ili od tri do pet godina odobravaju i isplaćuju u dinarima (bez valutne klauzule)”, ističe Đukić.
On dodaje da je fiksna kamatna stopa tri odsto na godišnjem nivou, odnosno jedan odsto za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina u tekućoj godini ili je ženskog pola.
“Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate tri do pet godina vraćaju se u šestomesečnim ratama”, kaže Đukić.
On dodaje da pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica koja su nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova), mikro i mala pravna lica.
“Pojedine banke nude kredite u saradnji sa Garancijskim fondom AP Vojvodine, a ponuda je namenjena finansiranju poljoprivrednih gazdinstava, te je proširena kreditima za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kao i kreditima za finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta”, kaže Đukić i dodaje da se ti krediti odobravaju fizičkim licima, ali pre svega registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa prebivalištem na području AP Vojvodine.
On preporučuje budućim korisnicima da se prethodno informišu koje banke i pod kojim uslovima daju kredite, te da spisak banaka mogu naći na sajtu NBS www.nbs.rs.
Dodaje da su banke dužne da na zahtev izdaju obrazac sa osnovnim podacima o kreditima, što olakšava poređenje uslova koje daju različite banke ali i izbor kredita koji najviše odgovara potrebama korisnika.
“Osim toga banka je dužna da na zahtev izda nacrt teksta Ugovora o kreditu, što ostavlja prostor da budući korisnik pročita i razume sve odredbe”, ističe Đukić i dodaje da korisnik pre potpisivanja ugovora može ponovo tražiti od bankarskog službenika da mu objasni sve aspekte samog ugovora.

Izvor:RTV

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor