Hemijska zaštita prolećnih useva od korova! (SRB)

Ratari u južnom Banatu ovih dana sprovode hemijsku zaštitu prolećnih useva od korova. U Institutu “Tamiš” upozoravaju na to da je poslednjih godina primećeno da veliki broj proizvođača koristi prekomerne doze herbicida, pokušavajući da izbegnu primenu propisanih agrotehničkih mera.

Zaštita njiva od korova jedna je od glavnih briga ratara u ovo doba godine. Zahvaljujući pojeftinjenju zaštitnih sredstava i jurnjavi za zaradom južnobanatski poljoprivrednici zanemaruju propisane agrotehničke mere i pribegavaju zloupotrebi herbicida, odnosno njihovoj prekomernoj upotrebi.

Prekomerna primena pesticida, u ovom slučaju herbicida, ili primena kada im vreme nije, kada su vrste koje gajimo prošle tu fazu dovodi do stresa na usevima. Kao posledicu tog stresa imamo pojavu saprofita na tim biljkama, a kasnije u skladištima ti saprofiti produkuju mikotoksine, i mi imamo problem sa kvalitetom roba.

Problem je način na koji se pristupa proizvodnji useva.

To je pre svega uzan plodored. Dve do tri biljne vrste gajimo, a u takviim uslovima korovi se vrlo dobro prilagođavaju, nalaze svoje mesto, a ukoliko bi to bili četvoropoljni, petopoljni plodoredi sigurno da bi taj potencijal zakorovljenosti bio manji.

Svetski trend je da se smanjuje potencijal zakorovljenosti njiva a time i promena hemije, i to održavanjem higiijene njiva mehaničkom obradom.

Ono što je trend u svetu, dosta se razvija mehanizacija koja se koristi za različite mere nege koje vrlo efikasno štite od korova. Različite vrste kultivatora, češljastih drljača i tako daljle. To je oprema koja je prvenstveno bila razvijana za organsku proizvodnju i ta iskustva iz organske proizvodnje se sve više primenjuju u konvencionalnoj, u tim održivim sistemima popljoprivredne proizvodnje.

Naš sagovornik insistira na valjanoj predsetvenoj obradi, i poziva ratare da se obrate poljoprivrednoj stručnoj službi kako bi dobili odgovarajuće savete za pravilnu proizvodnju.

Izvor : rtv

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor