Bespovratna sredstva za pošumljavanje i širenje mreže šumskih puteva u AP Vojvodini u 2018. godini! (SRB)

Ciljevi konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu jesu :

povećanje šumovitosti AP Vojvodine,
širenje mreže šumskih puteva,
unapređivanje rasadničke proizvodnje i
finansiranje naučnoistraživačkog rada.
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 135.100.000,00 dinara za realizaciju poslova:

1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma na ukupnoj površini do 174,00 hektara za sve oblike
svojine, u ukupnom iznosu do 25.100.000,00 dinara i to:

pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima na površini do 110,00 hektara s jediničnom
cenom do 160.000,00 dinara po hektaru u ukupnom iznosu do 17.600.000,00 dinara;
pošumljavanje mekim lišćarima na površini do 55,00 hektara s jediničnom cenom do
120.000,00 dinara po hektaru u ukupnom iznosu do 6.600.000,00 dinara;
pošumljavanje bagremom na površini do 9,00 hektara s jediničnom cenom do 100.000,00
dinara po hektaru u ukupnom iznosu do 900.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

2. Izgradnja šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku) u ukupnoj dužini do 25 kilometara s jediničnom cenom do 4.000.000,00 dinara po kilometru, u ukupnom iznosu do 100.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za izgradnju tvrdih šumskih puteva, koji su u funkciji gazdovanja šumama u državnoj svojini i svojini pravnih lica.

3. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala (na primer: mašine i oruđa za rad u rasadnicima, bunari i zalivni sistemi, podizanje ograda oko rasadnika i sl.).

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačke 1. i 3. zaključno sa 31.8.2018. godine, a za tačku 2. zaključno sa 15.6.2018. godine.

TEKST KONKURSA ZA ŠUMARSTVO 

PRAVILNIK

PRIJAVA ZA TAČKU 1

PRIJAVA ZA TAČKU 2

PRIJAVA ZA TAČKU 3

Izvor : Poljo Magazin

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor