Nedovoljna količina sirovina za proizvodnju Pirotskog kačkavalja (SRB)

Pirotski kačkavalj je stvorila Stara planina i hiljade ovaca koje su provodile mesece na bogatim travnatim pašnjacima, kao i izobilje stočne hrane i izobilje kvalitetnog mleka. Danas je ovaj proizvod pravi brend, proizod tradicionalnog i kvaliteta i ukusa.
Područje gornjeg Ponišavlja u kome se proizvodi Pirotski kačkavalj smešteno je na jugoistoku Srbije, u planinskom krajoliku od davnina pogodnom za stočarenje. Najveći deo Parka prirode Stara planina obuhvaćen je teritorijom Pirota, kao najveće opštine ovog područja. Kako je pirotski kraj južno podneblje, sunce ne dozvoljava da hrana dugo stoji i brzo se kvari. Običan beli sir kratkog je veka, a prirodne okolnosti naterale su ovčare da proizvode sir koji će moći dugo da traje. I proizveli su kačkavalj.Tehnologiju pravljenja kačkavalja stanovnicima pirotskog kraja preneli su tzv. Crnovunci – Ašani ili Kucovlasi, nomadski stočari, balkanski starosedeoci, koji su vreme od proleća do jeseni provodili na Staroj planini, napasajući svoja brojna stada ovaca. Vekovi nisu menjali način njegove proizvodnje.Nakon oslobođenja ovih krajeva od Turaka, ovčarstvo postaje osnovna stočarska delatnost: ekspanzija ovčarstva a time i proizvodnja kačkavalja dostiže svoj vrhunac do kraja Kraljevine Jugoslavije i početka Narodne Republike Jugoslavije (do 60-ih godina XX veka). Od tada počinje stagnacija i umanjenje značaja ovčarstva kao grane stočarstva. Zato je kačkavalj od ovčijeg mleka na tržištu prisutan sve manje.. Kačkavalj je vremenom postao poznat kao dugotrajni i hranljiv. Rado je tražen na mnogim tržištima sveta, i prvo kiridžije, a zatim prevozna sredstva modernog doba, razneli su ga po svetu: Mala Azija, Afrika, Amerika…
Radeći analizu stanja kada je proizvodnja kačkavalja u pitanju, čuli smo dobre informacije, optimizam kada su količine kačkavalja u pitanju. Goran Popović je rekao da je sve više malih mlekara, da se priprema još jedna mlekara, u toku su gradjevinski radovi, u naselju Novi Zavoj.
Ono što u svemu nije dobro, da deceniju sigurno, sva u korovu, čeka jedna od najpoznatijih Mlekara “u ono vreme” sa zavidnim kapacitetom i tehnologijom.
Da bi se “naslonili” na problem nekadašnje pirotske Mlekare, pitali smo Gorana Popovića o trenutnom stanju u staroj ili bivšoj Mlekari. Naravno, interesovalo nas je i da li ima zainteresovanih za pokretanje proizvodnje kačkavalja.
Osnovno pitanje našeg Projekta, na koje tražimo odgovor, je nedovoljna količina sirovina za proizvodnju sva tri brenda, samim tim i kačkavalja.
Fond za poljoprivredu iz godine u godinu je sve veći. Koliko Gradska uprava politikom prema razvoju sela, stočarske proizvodnje, čini da se povećava broj ovaca, goveda…
U svakom slučaju, sve do sada izrečeno o pirotskim brendovima, rešenje svih problema koji su istaknuti, pored interesovanja eventualnih investitora, je u “rukama” Države, odnosno Strategije za razvoj poljoprivrede.
Kako predstavnik Mlekare Gapid, kako nam je rekao, nije ovlašćen da govori o daljem eventualnom razvoju Mlekare, naš sagovornik, za koga smo se odlučili da govorimo o sirovinama, proizvodnji, plasmanu, uspesima na sajmovima, sertifikatu o zaštiti geografskog porekla, bio je Nenad Djordjević, direktor Mlekarske škole, koja u ovom trenutku proizvodi pravi pirotski kačkavalj, prema recepturi.

Izvor: Plus online

Foto: Pixabay (HNBS)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor