Sigurnost u otkupu voća (SRB)

Jagodičasto voće, posebno malina, svake godine u sezoni otkupa dospeva u žižu interesovanja, pre svega zbog cene.
Time se gajenje voća, kako ističu u preduzeću Sirogojno company, nepravedno i neosnovano svodi isključivo na cenu, iako je u pitanju mnogo složenija tema, kojom je neophodno baviti se tokom cele godine.
Iz te kompanije navode da je, pored rešavanja problema u vezi sa samim procesom gajenja voća, potrebno definisati i načine za uređenje poslovne saradnje između proizvođača i prerađivača, kao i za podizanje nivoa kvaliteta i bezbednosti, što predstavlja preduslov za izvoz.
– Osnov svake poslovne saradnje čini ugovor. Njime su definisane sve obaveze i prava ugovornih strana, u ovom slučaju proizvođača i prerađivača voća. Stoga, potpisivanje ugovora pruža obostranu sigurnost. Proizvođaču se, ukoliko se poštuju sva prava i obaveze, garantuje otkup, a prerađivač je siguran u to da će voće, koje je gajeno po određenim principima, biti zdravstveno bezbedno, higijenski ispravno i imati sigurno tržište – objašnjava Tijana Krička Bosiljčić, referentkinja otkupa u firmi Sirogojno company, i dodaje da se, ukoliko se potpiše ugovor, ne može dogoditi da se, usled loših vremenskih uslova, prekine otkup.
Potpisivanjem ugovora, kako objašnjava, proizvođač ima mogućnost avansne nabavke sredstava za zaštitu, đubriva i ostalih sredstava za gajenje voća preko firme sa kojom je potpisao ugovor. Zagarantovana je cena za preuzeti robni avans, tako da proizvođač može da predvidi svoju proizvodnu cenu i da na taj način planira proizvodnju.
Pored navedenih prednosti, proizvođač ima mogućnost besplatnog pohađanja predavanja o najnovijim trendovima u gajenju voća i zahtevima tržišta u pogledu higijene i kvaliteta.
– Jedna od tema je i način kako da se poboljša kvalitet i bezbednost voća, kao i mogućnosti za povećanje prinosa i smanjenje troškova proizvodnje. Prinos maline je veoma važna tema, imajući u vidu da je poslednjih godina znatno smanjen, a uz stručnu podršku svakako može da se poveća – ocenila je Sandra Tomonjić, agronomistkinja u tom preduzeću.
Ona je dodala da, osim savetovanja u zimskim školama, proizvođači imaju mogućnost stručnog savetovanja tokom cele sezone koje nudi stručni tim firme sa kojom su potpisali ugovor. U skladu sa planovima obilaska proizvođača, obilaze se zasadi i nude saveti za poboljšanje higijenskih standarda i kvaliteta voća.
– S obzirom na to da su zahtevi tržišta sve rigorozniji i kompleksniji u pogledu kontrole pesticida, norovirusa, zaštite životne sredine, kao i zdravstvene ispravnosti proizvoda, poljoprivredni proizvođači moraju poštovati principe dobre proizvođačke prakse. Principi, pored poštovanja higijenskih standarda, sadrže obavezno vođenje dnevnika proizvodnje, primenjivanja određenih programa zaštite i prihrane, u skladu sa analizom zemljišta i slično – navela je Tomonjićeva.
Posebno je važno, kako naglašava, da ambalaža od pesticida, kao opasan otpad koji u velikoj meri zagađuje prirodu i čoveka, povratom firmi od koje su pesticidi kupljeni, ne završava u prirodnim resursima, već ide na dalji tretman i uništavanje. Na taj način se čuvaju prirodni resursi, zdravlje i bezbednost čoveka.
– Tokom gajenja voća, veoma je važan kvalitet vode koja se koristi za higijenu, rastvaranje sredstava za zaštitu i navodnjavanje. Ona mora da bude kvaliteta vode za piće, posebno kod maline i kupine, jer se to voće ne pere, pre konzumiranja u svežem stanju – upozorila je Tomonjićeva.
Iz navedenih razloga, kako zaključuju sagovornice Danasa, preduzeće Sirogojno company je ove sezone počelo ranije sa potpisivanjem ugovora nego prethodne, kako bi se mogli adekvatno ispratiti svi radovi i tehnologija gajenja voća. Potpisivanje ugovora za sledeću sezonu trajaće do 31. januara ove godine, a proizvođači će na vreme imati definisane sve uslove za narednu sezonu i blagovremeno će moći da odluče da li im ti uslovi odgovaraju.
Stručna predavanja do februara
– Stručna predavanja za proizvođače, koja se organizuju već godinama, počela su 17. decembra 2018. i održavaće se do februara ove godine. Pored stručnih saveta, poljoprivredni proizvođači moći će detaljnije da se upoznaju i sa uslovima saradnje – navode sagovornice Danasa i pozivaju kooperante, kao i one koji planiraju da potpišu ugovor sa tom firmom, da prisustvuju predavanjima.

Izvor: eKapija

Foto: Pexels (Pixabay)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor