Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj seoskog turizma (SRB)

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad je podrška razvoju turizma putem povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti.
Posebni ciljevi dodele sredstava su razvoj turističke delatnosti karakteristične za geografsko područje Vojvodine, odnosno za razvoj:
ruralnog turizma: lovnog i ribolovnog turizma, enogastronomskog turizma, verskog turizma, kulturnog turizma, zdravstvenog turizma
seoskog turizma: agroturizma i turizma u seoskom domaćinstvu, malih porodičnih hotela u selima, kampova, etno sela, etno kuća, izletišta, folklora.
Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblastima turizma i ugostiteljstva:
izgradnja, adaptacija i opremanje turističkih objekata – smeštajnih i uslužnih kapaciteta
izgradnja, adaptacija i opremanje sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u funkciji pružanja turističkih usluga
obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma
nabavka, rekonstrukcija i adaptacija plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih
sredstava namenjenih posetiocima i turistima
dizajn, priprema proizvodnje i proizvodnja suvenira
ostale namene u oblasti turizma i ugostiteljstva.
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.
Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine. Kredit se
može koristiti i za investiranje na ime člana komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
Uslovi kreditiranja
iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, do 10.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos kredita je 300.000,00 dinara. Prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se
vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost, ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu
PDV-a
primena valutne klauzule – srednji kurs evra NBS
kamatna stopa:
kamatna stopa: 2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke i 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom(kamatna stopa za korisnike kredita koji imaju sedište na teritoriji gradova i opština Autonomne pokrajine Vojvodine svrstanih u treću i četvrtu grupu razvijenosti se smanjuje za jedan procentni poen)
sopstveno učešće:najmanje 20% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava). Učešće se obezbeđuje uplatom pre realizacije kredita. Kao učešće, mogu se priznati ulaganja u okviru investicije koja se kreditira, izvršena u poslednjih godinu dana od dana podnošenja zahteva za kredit
prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost, ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a
rok vraćanja kredita: do 7 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period
grejs period: do 24 meseca
u grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno u visini ugovorene kamatne stope
anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno.

Izvor: subvencije.rs

Foto: Pixabay (pnorvaisa)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor