Šta raditi kada nastane problem sa osiguranjem useva i plodova? (SRB)

Osiguravajuća društva često odbijaju da isplate naknadu za pretrpljenu štetu osiguranicima. Ponekad razlozi mogu biti opravdani ali se dešava da osiguravajuća društva odbiju isplatu suprotno zakonu i ugovoru o osiguranju, ali i suprotno načelima savesnosti i poštenja.
CENTAR ZA ZAŠTITU PRAVA OSIGURANIKA pruža podršku fizičkim i pravnim licima u svim oblastima osiguranja (osiguranje useva i plodova, osiguranje imovine, kasko osiguranje, životno osiguranje…), a posebno:
– Kada osiguranje odbije zahtev za isplatu naknade iz osiguranja;
– Kada osiguranik nije zadovoljan ponuđenim iznosom naknade iz osiguranja;
– Kada osiguranik nije zadovoljan visinom osigurane sume po isteku/raskidu ugovora o osiguranju;
– Kada osiguranik nije siguran šta je ugovorio sa osiguranjem i da li je zaista osigurao ono što je želeo.
Kada dodje do problema sa osiguranjem, osiguranici se mogu obratiti CENTRU ZA ZAŠTITU PRAVA OSIGURANIKA, nakon čega će pravni tim Centra, BEZ NAKNADE, analizirati konkretan slučaj i dati procenu da li je osiguravajuće društvo neosnovano odbilo da isplati naknadu iz osiguranja kao i preporuku za dalje postupanje.
DA BUDE OSIGURANO, ALI STVARNO.

Izvor: centar osiguranik

 

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor