Novi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (SRB)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je novi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Novim Pravilnikom, koji je objavljen u ,,Službenom glasniku RSˮ broj 102/18 od 21. decembra 2018. godine, određuju se područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, za period od tri godine.
Status područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, ima naseljeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naseljena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma, i to:
1)nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 m i preko 500 m, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda;
2)nalaze se u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima ,,Službeni glasnik RS”, broj 84/15);
3)nalaze se u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu ,,Službeni glasnik RS”, broj 104/14).
Područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi koja se nalaze u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 m i preko 500 m, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda data su u Prilogu 1 – Spisak naselja u planinskim područjima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi koja se nalaze u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, broj 84/15) ili se nalaze u nalaze se u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 104/14) data su u Prilogu 2 – Ostala područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi („Službeni glasnik RS“, broj 39/16). Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

Izvor: UAP

Foto: freeimages.com

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor