Kredit za opremanje stočarskih farmi (SRB)

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za opremanje stočarskih farmi.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
grejs period u trajanju 6 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
rok otplate 60 meseci,
otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata).
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme za stočarstvo koju bude odabrao učesnik konkursa.
Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.
Krediti će se odobravati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Izvor: subvencije.rs

Foto: freeimages.com

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor