Šume, dragoceni resurs čitavog regiona (SRB)

Šume predstavljaju važan resurs celog regiona o čemu govori i učešće šuma u ukupnoj teritoriji zemalja. Tako u Crnoj Gori više od 60 odsto teritorije čine šume, Bosni i Hercegovini 50%, Srbiji 30%, Makedoniji 36%.
Povodom Međunarodnog dana šuma 2019. godine, podseća se na značaj šuma u borbi protiv klimatskih promena, kao i na pozitivan uticaj drveća u gradovima na smanjenje zagađenja vazduha.
Neodrživa, nekontrolisana i ilegalna seča predstavlja jedan od najvećih izazova.
U cilju promocije dobre uprave i efikasnije borbe protiv ilegalnih aktivnosti u sektoru šumarstva, organizacije CNVP (Holandija), FEA (BiH) i Green Home (Crna Gora) započele su sprovođenje trogodišnjeg projekata „Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.
Među ciljevima projekta su povećanje transparentnosti i umrežavanje relevantnih aktera i institucija u četiri zemlje obuhvaćene projektom (Makedonija, BiH, Srbija i Crna Gora), uključujući kreiranje inovativnog informacionog sistema, poboljšanje mehanizama monitoringa i usvajanje nacionalnih akcionih planova.

Izvor: RTV

Foto: RTV

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor