TRAŽNJA/PONUDA ROBE DO 09:00h ZA 10.05.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI:

1. Pšenica, stočna, rinfuz, rod 2018., 200 t, fco: prednost J.Bačka i Srem

2. Suncokretova sačma, 33% pr, rinfuz, ili džakirana, 25 t, fco: dogovor

3. Kukuruz, veštački suv, rinfuz, rod 2018., 50 t, fco: dogovor, fco Mačva ili Srem

U Sistemu GEA AGRONET danas se NUDI:

1. Stočno brašno, pšenicno-džakirano, 20 t, fco: Južni Banat

2. Brašno više vrsta, fco: Mačvanski okrug

3. Kukuruz, veštački suv, rinfuz, rod 2018., 100 t, fco: Sremski okrug

4. Soja, merkantilna, rinfuz, rod 2018.100 t, fco: Sremski okrug

5. Kukuruz, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, do 14% vl.500 t, fco: Beogradski okrug

6. Stočno brašno, pšenično-džakirano, 25 t, fco: Mačvanski okrug

7. Kukuruz, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, fco: Srednji Banat

8. Kukuruz, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 70 t, fco: Južni Banat

9. Sojina sačma, 44% proteina, rinfuz,50 t, fco: Zapadna Bačka

10. Kukuruz, pr. suv, rinf, rod 2018,25t, fco: Srednji Banat

11. Soja, merkantilna, rinfuz, rod 2018.100 t, fco: Južna Bačka

12. Kukuruz, veštački suv, rinfuz, rod 2018., 500 t, fco: Srednji Banat

13. Soja, merkantilna, rinfuz, rod 2018.25 t, fco: Južna Bačka

14. Soja, merkantilna, rinfuz, rod 2018., 25 t, fco: Severna Bačka

15. Mineralno đubrivo NPK 8x20x30-Rusija, 50/1 i big bag. NPK10x26x26 Rusija 25/1 fco: Južna Bačka ,50/1 i big bag fco: Južni Banat, po 50 t

16. Mineralno đubrivo Urea-Rusija, 25/1, i bb, granulisana,po 50t, fco: Južna Bačka

17. Mineralno đubrivo MAP 12x52x0 Rusija, 50/1 i big bag fco: Južni Banat , 25/1 i big bag fco: Južna Bačka, po 50t

18. Pšenica, merk.rinfuz, rod 2018. 74-76hl, 13%pr.150 t, fco: Južna Bačka

Za više informacija javite se u GEA AGRONET na tel 0212155555, 063414563, 0654145479.

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor