Futog dobija privrednu zonu sa stočnom pijacom (SRB)

Neuređen prostor u Futogu u pojasu između Ulice Sonje Marinković, na zapadu i oglednih polja Poljoprivredne škole na istoku, Ulice Moše Pijade, na jugu i novoplanirane ulice uz meliorativni kanal na severu, po novom planu detaljne regulacije namenjen je za malu privrednu zonu.

Osim Ulice Sonje Marinković, sve ostale površine obuhvaćene planom čine neizgrađene i neuređene površine i nekategorisani putevi koji trenutno služe za pristup poljoprivrednim površinama. Pojedine parcele i njihovi delovi trenutno se koriste kao obradive poljoprivredne površine, dok je ostatak prostora neuređena zelena površina.

Zona je planirana kao višenamenski prostor: za industrijske pogone, građevinarstvo, proizvodno zanatstvo i skladišne kapacitete. Očekuje se da će se u radnoj zoni i na ostalim prostorima u Futogu, namenjenim za privredu razvijati uglavnom manji pogoni.

S obzirom na to da je u Futogu i okolini značajno zastupljena poljoprivreda, planira se i pijaca za prodaju stoke i voća i povrća na veliko i malo. Na pijaci je planiran prodajni prostor za sitnu i krupnu stoku, kao i upravna zgrada, objekti za smeštaj životinja, vaga, utovarna rampa, pojilišta za stoku i drugi propratni objekti. Kao prateći sadržaj pijace predviđen je i parking prostor za putnička i teretna vozila.

Kako se navodi u dokumentaciji, na prostoru nije dozvoljeno odlaganje otpadnih materija ili recikliranja, osim ako se primenjuje “moderna tehnologija u zatvorenim prostorima”.

Po planu regulacije, ovi prostori moraju da sadrže zeleno zaštitno okruženje kako bi okolni prostori stambene namene bili zaštićeni od buke, nečistoća i vetrova. Ovo podrazumeva zasađivanje višeslojnih zelenih pojaseva širine od 10 do 50 i više metara. Od vegetacije potrebno je da bude zastupljeno visoko listopadno drveće i dekorativno zelenilo. Svaki pojedinačni kompleks trebalo bi da bude zaštićen pojasom od visokog zelenila.

Prostor koji se nalazi u okruženju pijace treba da bude uključen u mrežu stalnog praćenja zagađenja vazduha i buke, kako bi se, u slučaju visokih koncentracija ili prekoračenja graničnih vrednosti zagađenosti vazduha i nivoa komunalne buke preduzimale adekvatne mere zaštite.

Postojeća okretnica gradskog prevoza koja se nalazi Ulici Sonje Marinković se planom izmešta na prostor javne površine uz raskrsnicu Ulice Sonje Marinković i planirane nove ulice. Duž Ulice Sonje Marinković se planira izgradnja biciklističke staze.

Budući da je vodovodna mreža na površini ili dotrajala ili neodgovarajućeg profila, planira se rekonstrukcija postojećih deonica. Predviđen je i kanalizacioni sistem i, ukoliko za to bude potrebe, izgradnja nove crpne stanice. Kako veći deo područja u radnim zonama nije pokriven elektroenergetskom mrežom za snabdevanje električnom energijom izgradiće se određen broj novih transformatorskih stanica.

Inače, obuhvaćeno područje nalazi se u neposrednoj brzini staništa zaštićenih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Pored pomenutog zelenila, neophodno je primeniti mere zaštite od uticaja svetlosti (smanjena visina svetlosnih tela, primena posebnog svetlosnog spektra, i slično), kao i odrediti rešenja za smanjenje uticaja buke.

Planom regulacije dozvoljeno je da se sanitarno-fekalne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju bez prečišćavanja, kao i tehnološke vode, ali uz mogućnost uređaja za predtretman vode.

Izvor: 021

Foto: Freeimages

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor