Najznačajnije promene IPARD programa (SRB)

Vlada Republike Srbije donela je zaključak kojim je usvajen Program o izmenama i dopunama IPARD
programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 20/19 od 22. marta
2019. godine).

Najveće izmene u okviru ovog programa odnose se na sektor voća i povrća.  Što se tiče površina, poljoprivredna gazdinstva neće morati da imaju na početku investicije minimum 2 ha pod jagodastim voćem, odnosno minimum 5 ha pod ostalim voćem, već na kraju investicije. Jedino voćari koji hoće da grade skladišne objekte (hladnjače), ovaj uslov moraju ispunjavati na početku investicije. Kada je u pitanju povrtarska proizvodnja, do sada je uslov za konkurisanje bio 3 do 50 ha povrća na otvorenom, a sada je 3 do 100 ha.

Investicije u podizanje i obnavljanje zasada voća do sada nisu bile prihvatljive u okviru IPARD programa. Naime, voćari će sada imati mogućnost korišćenja povraćaja sredstava za kupovinu višegodišnjeg sadnog materijala – osim jednogodišnjih biljaka, kao i zapripremu zemljišta.

Izmenama su predviđene olakšice i u pogledu poštovanja standarda. Na poljoprivrednim gazdinstima do 15 ha pod voćem ili povrćem proveravaće se ispunjenost minimalnih nacionalnih standarda samo u tom sektoru, a ne na celom gazdinstvu. Dakle, ako poljoprivrednik koji se bavi voćarskom ili povrtarskom proizvodnjom konkuriše za bilo koju investiciju u okviru sektora voća i povrća, a na gazdinstvu gaji stoku i/ ili žitarice, moraće da zadovolji samo propisane standarde koji se odnose na sektor voća i povrća, dok se stočarstvo, ratarstvo, neće posmatrati. Za gazdinstva preko 15 ha pod voćem ili povrćem uslovi ostaju nepromenjeni.

Kada je u pitanju sektor mesa, za investicije u fizičku imovinu kao što su izgradnja i/ili rekonstrukcija skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka, kao i za investiranje u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, poljoprivredna gazdinstva moraju imati na početku investicije kapacitet objekta veći od 1.000 grla goveda i/ili veći od 1.000 ovaca i/ ili koza i/ili veći od 400 krmača i/ili veći od 10.000 svinja i/ili veći od 50.000 brojlera po turnusu. Ovom izmenom obuhvaćena je i kategorija
krmača i kapacitet objekta za njihov uzgoj, što u prethodnom programu nije bio slučaj.

Određene izmene predviđene su i za Meru 7- Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, meru za koju je planiran prvi Javni poziv krajem ove godine. Naime, podnosilac zahteva moraće da dokaže da u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta, odnosno zahteva za odobravanje isplate nema neizmirenih poreza ili obaveza za socijalno osiguranje prema državi. Prethodno je podnosilac prijave morao da dokaže da nema neizmirenih obaveza samo u trenutku podnošenja prijave/zahteva za isplatu.

Kada su u pitanju specifični kriterijum i prihvatljivosti, maksimalan kapacitet broja ležajeva biće ograničen do 30 ležajeva po registrovanom korisniku.

Prihvatljivi su troškovi za investiciju u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i opremanje), samo za sopstvene potrebe (mora biti deo projekta za turizam). Investicija u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje
objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, restorani i drugi objekti, uključujući
i objekte za rekreaciju, igranje, turističke kampove, poboljšanje spoljašnjih prostora (za jahanje, ribolov na površinskim vodama, biciklizam, tematske rute, staze za jahanje), prihvatljive su aktivnosti, dok troškovi marketinga, kao što su štampanje letaka, propagandnog materijala, troškovi za internet stranicu neće više biti prihvatljivi

Promena ima i kada su u pitanju kriterijumi selekcije. Ako podnosilac nije stariji od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta moći će da ostvari 20 bodova (prethodno je bilo u trenutku podnošenja prijave); Podnosilac je žena ili preduzeće koje u svojoj strukturi zaposlenih ima najmanje 30% žena -20 bodova; Podnosilac se nalazi u planinskom regionu -20 bodova; Diploma visoke škole strukovnih studija u oblasti
ugostiteljstva/turizma, diploma srednje škole u oblasti ugostiteljstva/turizma, univerzitetska diploma – 3/6/10
bodova (nije prihvatljiv Sertifikat za specijalizovane stručne obuke kao pre); Projekat podrazumeva otvaranje
novih radnih mesta na osnovu biznis plan-20 bodova.

Budžet za meru Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja smanjen je u odnosu na
prethodni program sa 23.333.333 na 20.000.000 EUR ukupne javne pomoći.

Autor: dipl. inž Zorica Zdravković, PSSS Kraljevo

Foto: Pixabay (Skitterphoto)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor