Podsticaji za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva (SRB)

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donelo je Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća, vina, piva i jakih alkoholnih pića. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar  poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: preduzetnik; privredno društvo;
zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge  koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Pravilnikom su definistati podsticaji, i to:
1) podsticaji podrške programu za investicije u preradu mleka,  i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mleka i marketing u sektoru prerade mleka;
2) podsticaji podrške programu za investicije u preradu mesa, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu mesa i marketing u sektoru prerade mesa;
3) podsticaji podrške programu za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića, i to kroz investicije u opremu u objektima za proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića i marketing u sektoru vina;
4) podsticaji podrške programu za invsticije u preradu voća i povrća, i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu voća i povrća u sektoru voća i povrća.

Podsticaji za investicije u preradu mleka i marketing u sektoru  prerade mleka obuhvataju:

1) nabavku novih specijalnih vozila za transport sirovog mleka  sa odgovarajućom opremom (merni uređaji i uređaji za uzorkovanje);
2) nabavku nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i  pakovanje mleka i proizvoda od mleka;

3) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
4) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
5) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
6) nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od mleka sa oznakom geografskog porekla.

Podsticaji za investicije u preradu mesa i marketing u sektoru  prerade mesa obuhvataju:

1) nabavku nove opreme za omamljivanje, klanje i obradu trupova;
2) nabavku novih uređaja za merenje udela mišićnog tkiva u  trupovima;
3) nabavku nove opreme i uređaja za sakupljanje, prijem,  čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi;
4) nabavku nove opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa;
5) nabavku nove opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa;
6) nabavku laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu;
7) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
8) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
9) nabavku kontrolnih markica za obeležavanje proizvoda od  mesa sa oznakom geografskog porekla.

Podsticaji za investicije u proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića i marketing u sektoru vina obuhvataju:

1) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju  (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
2) nabavku nove opreme i uređaja za prijem, pripremu i preradu sirovina za proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića;
3) nabavku nove opreme za proizvodnju, punjenje, pakovanje i čuvanje vina, piva i jakih alkoholnih pića;

4) nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
5) nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za  internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
6) nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa  oznakom geografskog porekla;
7) nabavku opreme i mašina koje se koriste u maloj zanatskoj  proizvodnji piva: za pripremu slada za komljenje, za proizvodnju sladovine, za proizvodnju piva, dodatna oprema za otakanje nefiltriranog piva, kao i
otakanje piva u staklenoj ambalaži.

Podsticaji za investicije u preradu voća i povrća obuhvataju:

1) nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
2) nabavku nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao  i njihovih proizvoda;
3) nabavku nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i  sterilizaciju proizvoda;
4) nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
5) nabavku nove opreme i uređaja za prijem, preradu, punjenje i pakovanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
6) oprema za dezinfekciju radnika;
7) laboratorijska oprema (bez staklenog pribora) za internu  upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona.

Kako konkurisati za sredstva, šta je potrebno od dokumentacije, kao i iznose za svaku pojedinačnu meru možete videti u Pravilniku.

Foto: Pixabay (Republica )

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor