Šta je GlobalG.A.P.?

Standard poljoprivredne prakse 

Globalizacija svetskog tržišta je danas veća nego ikad ranije u sektoru proizvodnje hrane. GlobalG.A.P. (nekada poznat po imenu EurepG.A.P.), pošto je prevazišao okvire EU i postao globalan, je ustanovio standard koji je vodeći za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu, prateći zahteve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji. GlobalG.A.P je prisutan u više od 80 zemalja sveta na svim kontinentima.

Primena GlobalG.A.P. standarda

Prvenstveno je stvoren kako bi pružio informaciju potrošaču na koji način je proizveden određeni poljoprivredni proizvod kojeg kupuje. Industrijalizacija proizvodnje u poljoprivredi, upotreba sredstava kao što su aditivi, hormoni, pesticidi, antibiotici itd., dovela je do nezadovoljstva potrošača i do gubitka poverenja u institucije zadužene za kontrolu bezbednosti hrane u Evropskoj uniji. Tako su napravljeni dobrovoljni standardi za sertifikaciju za sve poljoprivredne proizvde širom sveta. Cilj je bio da se napravi i ustanovi jedinstven standard za dobru poljoprivrednu praksu širom sveta, sa namerom da različiti poljoprivredni proizvodi mogu biti GlobalG.A.P. sertifikovani.

GlobalGAP je standard koji se koristi pre proizvodnje, odnosno sertifikat pokriva procese koji ulaze u proizvodnju na poljoprivrednom posedu (npr. stočnu hranu ili sadnice), kao i sve radne aktivnosti na proizvodnji sve dok finalni proizvod ne napusti posed. GlobalG.A.P. sertifikaciju vrši više od 100 nezavisnih i akreditovanih sertifikacionih tela u više od 80 država širom sveta, a sertifikat je dostupan za sve poljoprivredne proizvođače koji iskažu volju da uvedu GlobalG.A.P. sertifikat. GlobalG.A.P. uključuje kako godišnju inspekciju pri proizvodnji, tako i dodatne nenajavljene inspekcije.

Prednosti GlobalG.A.P.-a: naglašava efikasnost i bezbednost u proizvodnji hrane, povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu, smanjuje prepreke internacionalne trgovine, povećava profit, i daje prednost efikasnosti proizvodnje koja prati najzahtevnije svetske standarde. Kategorije pri standardizaciji sveže voće i povrće, gajenje stoke i ribe, cveće i ukrasno bilje, kombinovani usevi, stočna hrana, začinsko bilje, mlečni proizvodi, integralne poljoprivredne proizvodnje.

GlobalG.A.P. detaljno prati proces proizvodnje u kojoj su se poštovala načela standarda kao što su: briga o okolini, sa minimalnim uticajem na njega, zdravlje životinja, integrisana poljoprivredna proizvodnja, briga o higijeni u rukovanju prehrambenim proizvodima, poštovanje opštih zahteva zdravlja i sigurnosti zaposlenih u poljoprivredi i poštovanje posebnih normativa u postupanju s radnicima tokom proizvodnje.

Principi GlobalG.A.P.-a su:

Ograničena i kontrolisana upotreba svih vrsta agrohemikalija; Higijensko postupanje prilikom proizvodnje i manipulacije poljoprivrednih proizvoda; Obezbeđenje uputstava i zapisivanje svih aktivnosti uz obezbeđenje sledljivosti; Jedinstvena pravila koja omogućavaju nepristrasnu verifikaciju (potvrda da je sve rađeno kako treba); Međusobna komunikacija i razmena mišljenja između proizvođača, trgovaca i korisnika proizvoda; Briga za zaštitu čovekove okoline i održivi razvoj; Odgovorno postupanje prema zaposlenima na gazdinstvu; Briga za dobrobit životinja na farmi.

Kontrola proizvodnje poljoprivrednih proizvoda obavlja se kroz tri modula, i to modul za sva poljoprivredna dobra koji sadrži kontrolne tačke primenljive za svaku vrstu poljoprivredne proizvodnje i za stočarstvo, modul za biljne vrste-koji je formulisan za kontrolu biljnih proizvoda i modul za voće i povrće-koji predstavlja ček-listu za proveru poljoprivrednih proizvoda koji se svrstavaju u voće i povrće.

Prilikom sertifikacije, proizvođači se opredeljuju za neku od sledećih opcije:

Pojedinačna sertifikacija poljoprivrednog proizvođača, Grupna sertifikacija udruženja poljoprivrednih proizvođača (“PMO” ili druga kooperativa ili zadruga) koji su uveli GlobalG.A.P. sistem menadžmenta, i predstavljaju pojedinačnu, odnosno grupnu sertifikaciju. Sertifikat važi godinu dana.

GlobalG.A.P. (sistem poslovanja u poljoprivredi i primarnoj proizvodnji hrane) važan je pokazatelj za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu koja prati zahteve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji kao i jačanje poverenja kod kupaca sa aspekta kvaliteta i zdravstvene ispravnosti poljoprivrednih i drugih primarnih proizvoda kao i smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu dosadašnjim načinom poljoprivredne proizvodnje, sigurnosti zaposlenih u poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoja životinja. Trgovci na malo, svežim poljoprivrednim proizvodima, zahtevaju da njihovi dobavljači budu usklađeni sa najvišim nacionalnim ali i globalnim zahtevima sigurnosti prehrambenih proizvoda i pozitivnom praksom u proizvodnji. Sve ovo je opredeljujući stav za uvođenje GlobalG.A.P. standarda.

Autor: savetodavac Zlatko Vampovac dipl. inž. poljoprivrede za melioracije, PSSS Padinska Skela

Foto: Pixabay (JillWellington)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor