Mere zaštite voćnjaka posle grada (SRB)

Ovo je doba godine kada se u Srbiji najčešće javljaju gradonosne padavine. U aprilu i maju najčešće pada sitan grad, koji se naziva sugradica. U maju, junu i do sredine jula grad je česta pojava praćena olujnim vetrom. Pojava grada je znatno ređa u drugoj polovini avgusta i u septembru, ali ako se tada pojave – olujni oblaci imaju velike razmere.

Znamo kolike su štete kada udari grad po poljoprivrednim kulturama, a posebno kod voćnih vrsta. Ovo je veoma važno za voćare, jer šteta od leda kod voćara se ne ispoljava samo u godini tuče već se to prenosi i na naredne godine, a ako su mladi zasadi i grad veće krupnoće, ove posledice mogu biti trajne do kraja eksplotacije zasada. Iz ovih razloga je potrebno preduzeti više mera kako bismo sanirali štete od grada.

Sama oštećenja mogu biti u vidu razderotina, otvorenih rana ili deformiteta plodova. Veoma je bitno da se što pre nakon grada utvrditi postojanje i intenzitet oštećenja, jer će od toga zavisti i intenzitet mera zaštite. Otvorene rane na plodovima, lastarima ili stablu predstavljaju ulazna mesta za nastanak infekcije brojnim fitopatogenim gljivama. Zato se preporučuje:

  • Odmah nakon nepogode primene fungicidi/insekticidi u cilju sprečavanja prodora patogena. Najbolji efekti se postižu ako smo u mogućnosti da reagujemo u roku od 24 do 48 sati.
  • Jačanje oštećen lastare treba orezati
  • Opale treba izneti iz zasada ili zaorati
  • Radi preovladavanja stresa u periodu nakon grada treba optimalizovati mere navodnjavanja i ishrane biljaka.
  • Letnjom rezidbom treba uticati na pojačani vegetativni prirast.
  • Oštećene plodove treba ručno ukloniti što će povoljno uticati na prinos i kvalitet preostalih neoštećenih plodova.
  • Primenu fungicida treba obaviti u što kraćem periodu od nastanka oštećenja. Za ove namene preporučuje se kombinacija dva fungicida, jednog preventivnog i jednog postinfekcionog tj. Kurativnog (pre upotrebe preparata obavezno je pročitati upustvo i ponašati se u skladu sa preporukama.)

Kada se steknu uslovi potrebno je biljke tretirati folijarnim đubrivima sa aminokiselinskim komplekom. Aminokiseline prodiru nekoliko časova posel tretmana u biljnu ćeliju i pokreću usporene ili zaustavljene fiziološke procese neophodne za obavljanje životnih funkcija biljaka.

Obavezno pre pripreme i primene sredstava za zaštitu bilja pročitajte priložena uputstva i upozorenja za upotrebu, te ih se pridržavajte. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu na propisani način.

Protivgradne mreže su najbolja zaštita voćnjaka od grada, a uloga im je i da pri visokim temperaturama smanjuju zaštitu od ožegotina. Investicija nije mala (vrednost jednogodišnjeg prinosa u punoj berbi) ali treba znati da oštećenja od grada, pored toga što oštećuju biljku, nanose štetu na prinosu i za narednu godinu za oko 50%

Radi smanjenja ekonomske štete od grada može se obaviti i osiguranje zasada kod neke osiguravajuće kuće. To se naročito preporučuje za savremene i intenzivne zasade sa većom gustinom sadnje, kao i u područjima gde se grad često pojavljuje, a treba napomeniti da se osigurava procenjeni rod nakon procvetavanja.

Autor: dipl. Ing. Radmila Koprivica, PSSS Mladenovac

Foto: Pixabay (byrev)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor