APV: Bespovratna sredstava za investicije u sektoru voće, grožđe, povrće, cveće… (SRB)

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2019. godini.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 133.108.869,00 dinara. Sredstva se dodeljuju u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području
sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i
fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po
ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice
ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva
utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost
(PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo
prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog
iznosa.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije u Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to:
1. Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda;
2. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda;
3. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;
4. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda;
5. Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta;
6. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva;
U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i Sektoru ostali usevi:
7. Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.);
8. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom za pokretanje pumpi za navodnjavanje.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u
aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za
poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom
„KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA
POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU VOĆE, GROŽĐE, POVRĆE (UKLjUČUJUĆI PEČURKE), CVEĆE I OSTALI USEVI U AP VOJVODINI U 2019. GODINI ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa
uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4379; od 10 do 14 časova..

Konkurs je otvoren do 26.06.2019. godine.

Pravilinik

Obrazac prijave

Izveštaj o namenskom utrošku sredstava

Foto: Pixabay (jaymethunt): Pixabay (jaymethunt)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor