Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit (SRB)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit. (Objavljeno u „Službenom glasniku RSˮ, broj 39 od 6. juna 2019. godine)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za pošiljke za koje  nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit.

Rešenje za uvoz pošiljki, koje podležu veterinarsko-sanitarnoj  kontroli na graničnom prelazu, nije potrebno pod uslovom da se radi o sledećim pošiljkama, i to:

1) sterilisane konzerve od mesa i sterilisane konzerve od ribe i proizvoda ribarstva;
2) mešovita hrana, osim one koja u svom sastavu sadrži meso i proizvode od mesa;
3) prerađena hrana za kućne ljubimce;
4) hrana za kućne ljubimce u konzervi;
5) koža koja je podvrgnuta kompletnom procesu štavljenja, „wet  blueˮ tretmanu, tretmanu „piklovanjaˮ, tretmanu bazom i salamurom pH vrednosti od 12 do 13 u trajanju od najmanje osam sati;
6) prerađena vuna;
7) perađena dlaka;
8) prerađeno perje;
9) kućice puževa;
10) topljeni vosak.
Pošiljke iz stava 1. ovog člana prati međunarodna veterinarska potvrda (sertifikat) koja je izdata i potpisana od strane nadležnog veterinarskog inspektora ili ovlašćenog veterinara države izvoznice ili zemlje porekla kojom se potvrđuje njihova bezbednost.

Rešenje za tranzit preko teritorije Republike Srbije pošiljaka  koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli na graničnom prelazu nije potrebno za pošiljke:
1) proizvoda dobijenih toplotnom obradom na temperaturi ne manjoj od 700C (pasterizacija, sterilizacija i kuvanje) i proizvoda dobijenih postupkom fermentacije koji isključuje mogućnost prenošenja zaraznih bolesti, pod uslovom da je u međunarodnom sertifikatu, koji prati pošiljku, potvrđeno da je proizvod dobijen od zdravih životinja pod kontrolom nadležne veterinarske inspekcije;

2) mesa (osim mesa goveda), riba, konzumnih riba i proizvoda ribarstva, rakova, školjki, žaba, mekušaca i prerađenih puževa, pod uslovom da je u međunarodnom sertifikatu potvrđeno da je pošiljka bezbedna i da se
njom ne može preneti zarazna bolest životinja koja podleže obavezi prijavljivanja;

3) kolagena, želatina i sirovina za njihovu proizvodnju, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje njihova bezbednost;

4) konzumnih jaja i proizvoda od jaja, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje njihova bezbednost;

5) meda i proizvoda pčela, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje njihova bezbednost;

6) prirodnih i veštačkih omotača (creva) u zatvorenoj ambalaži, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje način obrade kojim se garantuje njihova bezbednost;

7) mešovite hrane u skladu sa propisom kojim se uređuje lista mešovite hrane i način vršenja kontrole te hrane;

8) sirove vune, sirovih koža, sirovog krzna životinja, dlake i repova, pod uslovom da je u međunarodnom sertifikatu potvrđeno da u zemlji izvoznici nisu utvrđene zarazne bolesti sa liste Međunarodne organizacije za
zaštitu zdravlja životinja – Office International des Epizooties (OIE) za vrstu životinja od kojih je proizvod dobijen, da ti proizvodi potiču od zdravih životinja i da se tom pošiljkom ne može preneti nijedna zarazna bolest koja podleže obavezi prijavljivanja;

9) obrađenih koža, kože koje je podvrgnuta kompletnom procesu štavljenja, „wet blueˮ tretmanu, tretmanu „piklovanjaˮ, tretmanu bazom i salamurom pH vrednosti od 12 do 13 u trajanju od najmanje osam sati, prerađene vune, prerađene dlake i prerađenog perja, kućica puževa i topljenog voska, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje način obrade kojim se garantuje njihova bezbednost;

10) hrane za životinje, ribljeg brašna, prerađenog proteina životinjskog porekla, hrane za ribe, mleka u prahu, topljenih masnoća, proizvoda od krvi za ishranu životinja, sirovina za proizvodnju hrane za kućne ljubimce, hrane za pse i mačke i druge kućne ljubimce, pod uslovom da je u međunarodnom sertifikatu, koji prati pošiljku, potvrđeno da hrana za životinje, odnosno da sastojci hrane potiču iz mesta u kojima ne vladaju
zarazne bolesti životinja i da je proizvodni proces pod stalnom veterinarskom kontrolom, čime se obezbeđuje da se tom pošiljkom ne mogu preneti zarazne bolesti životinja, kao i da je u ovom sertifikatu opisan način prerade i mikrobiološka ispravnost;

11) lovnih trofeja, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje način obrade kojim se garantuje njihova bezbednost;

12) prerađenog stajnjaka, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje stepen obrade i njihova bezbednost;

13) proizvoda pčelarstva za upotrebu u pčelarstvu, pod uslovom da ih prati međunarodni sertifikat kojim se potvrđuje način obrade kojim se garantuje njihova bezbednost.

Foto: Pixabay (ExploerAtHeart )

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor