Još jedna promena budžeta za podsticaje – Za šta je izdvojeno više, a za šta manje novca (SRB)

Vlada Srbije 7. juna  objavila je Uredbu o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019.

U članu 3. stav 2. umesto 4.800.000.000 menja se sa 5. 800.000. Ovaj iznos raspodeljuje se za zahteve po osnovu direktnih plaćanja iz prethodnih godina, planiranih za isplatu u tekućoj godini, a koji se odnose na: 1. premiju za mleko; 2. osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju; 3. regrese za đubrivo; 4. regrese za gorivo; 5. podsticaje za genetsko unapređenje kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, kvalitetnih priplodnih tovnih krava, kvalitetnih priplodnih ovaca i koza, kvalitetnih priplodnih krmača, roditeljskih kokošaka teškog tipa, roditeljskih kokošaka lakog tipa, roditeljskih ćurki, kvalitetnih priplodnih matica ribe šarana i kvalitetnih priplodnih matica ribe pastrmke; 6. tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinja; krave dojilje; košnice pčela; 7. proizvodnju konzumne ribe; 8. krave za uzgoj teladi za tov; 9. realizaciju podsticaja po rešenjima sudskih presuda.

Takođe menja se u članu 5. stav 1.  Obim sredstava za direktna plaćanja umesto  19.120.314.000 dinara iznosi  18.120.314.00.  U januara kada je doneta prva Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. taj iznos je bio 17.220.314.000 dinara.  U stavu 2. tačka 2. 9.341.492.000 zamenju sa 8.341.492.000. Ovaj stav se odnosi na podsticaje za biljnu proizvodnju. Za tu namenu prvobitnom (januraskom) uredbom bilo je izdvojeno 7.441.492.000.

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. (18. januar 2019)

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. (22. februar 2019)

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. (7. jun 2019)

Foto: Pixabay (Free-Photos)

 

 

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor