Prodaje se ili iznajmljuje silos, mlin i pekara sa pratećim magacinima i ostalim objektima (SRB)

DOO „Agrobačka“ prodaje ili iznajmljuje deo imovine preduzeća putem prikupljanja ponuda i to sledećih nepookretnosti: kompleks koji čini silos, mlin i pekara sa pratećim magacinima i ostalim objektima.

Kompleks se nalazi u Radničkoj ulici u Baču, u istočnom delu mesta koje čini radnu zonu Bača. Nalazi se na veoma atraktivnom mestu, jer ga povezuje regionalni put II reda broj 112 i magistralni put IB reda broj 12. Reka Dunav se nalazi na svega 12 kilometara od kompleksa, na kojoj postoje dva pristaništa Bogojevo i Bačka Palanka, koji su na podjednakoj udaljenosti oko 25 kilometara od Bača, što znatno može da utiče na smanjenje transportnih troškova.

Parcele na kojima je izgrađen kompleks „Silosi“ su parcele br. 1049/1 i 1050 K.O. Bač. Na parceli br. 1050 ne postoje izgrađeni objekti, a prema listu nepokretnosti br. 3092 na parceli br. 1049/1 je izgrađeno ukupno 26 objekata. Parcela br. 1049/1 je infrastrukturno kompletno opremljena svim raspoloživim gradskim instalacijama: vodovod i kanalizacije, telefon, sopstveni trafo , pristupne saobraćajnice, dva sopstvena bunara itd.

Predmetne parcele su građevinsko zemljište, sa državnim oblikom svojine sa pravom korišćenja od strane:
DOO AGROBAČKA , Bač, Bačka 3 – obim udela 1/1. Svi objekti su uknjiženi u Katastru nepokretnosti Bač.

Kompleks silosa sačinjava ukupno 26 objekata među kojima su najvažniji: betonski i metalni silosi, mlin, pekara, podno skladište, doradni centar semenske robe  i drugi prateći objekti.

Kapaciteti:
1.SILOSI:

  • Betonski silos kapacitet 5400 t
  • Metalni silos kapacitet  11.100 t

Za smeštaj žitarica postoje još dva objekta i to: 
1a. Magacin semenske robe površine od 961 m2 u osnovi, s tim što ima prizemlje i još 4 sprata tako da je ukupna površina 4.805 m2. Nekada se tu prerađivalo preko 100 vagona semenske robe.
1b. Magacin – podno skladište ukupne površine od 1.083 m2U skladištu semenske robe i podnom skladištu moguće je lagerovati preko 6.000 tona robe.
U svim smeštajnim objektima moguće je lagerovati oko 22.000 tona robe. Pored magacinskog prostora postoje i drugi značajniji objekti kao: 
1c. Teretna vaga  60 t1d. Sušara 500 t za 24 časa1e. Trafo stanica od 630 kw1f. Drugi prateći objekti koji opslužuju ove kapacitete.
2. Mlin sa pekarom i magacinom za brašno
Mlin i pekara imaju u osnovi 755 m2, s tim što postoje  još tri sprata, tako da je ukupna površina 3.020 m2. Mlin ne radi nekoliko godina, međutim, moguće ga je pokrenuti za kratko vreme. Kapacitet mlina je 45 tona za 24 časa, ili oko 12-15.000 tona godišnje.
Pekara ima ukupan kapacitet od 360 vekni na  čas. Pekara nije u dužoj upotrebi. Sva oprema je u funkciji, međutim, zbog nekorišćenja u dužem periodu potrebno je izvršiti odrđene radove na pokretanju proizvodnje i otklanjanju mogućih neodstataka.
3. Nepokretnosti se prodaju ili iznajmljuju  u viđenom stanju i to putem dostavljanja pismenih ponuda, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike. 

4. Razgledanje predmetnih nepokretnosti može se vršiti svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova, s tim što je potrebno obavestiti preduzeće na telefon 021- 770-060, ili mob. 064-801-3000.  Kontakt osoba je Branko Blagojević. Na ove telefone se mogu dobiti i sve ostale potrebne  informacije.

5. Glavne informacije o objektima sa fotografijama možete videti OVDE.

 

 

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor