Izmene IPARD programa (SRB)

Izmena pravilnika, a zatim objavljivanje javnih poziva iz sektora voća, povrća, konzumnih jaja i voćarstva i vinogradarstva.

Proizvođači voća i povrća koji apliciraju za izgradnju i rekonstrukciju objekata ne moraju imati standarde EU za dobrobit životinja. Ako se gazdinstvo bavi voćarstvom ili povrtarstvom i podnosi zahtev za izgradnju i rekonstrukciju hladnjača, a na gazdinstvu gaje životinje za svoje potrebe ne moraju da imaju potvrdu o dobrobiti životinja – to sve obuhvata Mera M 1, a Mera M 3 u koju ulazi prerada voća i povrća ne učestvuju individualni poljoprivredni proizvođači, već samo kompanije i registrovane firme za preradu.

Rasadničari

Poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar proizviođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja u skladu sa zakonom o sadnom materijalu sa minimum 0,5 ha i maksimum 50 ha matičnog zasada voća na kraju investicije imaju prava na povraćaj sredstava iz IPARD fondova. Izgradnja mrežnika i objekata za: čuvanje i umnožavanje i testiranje sadnog materijala, uključujući prostor za pripremu reznica za kalemljenje, stratifikala sa grejnim telima, staklara i plastenika za rasadničku proizvodnju, hladnjače za kontrolisanom atmosferom
za čuvanje sadnog materijala, prostor za instalaciju, ventilaciju, klimatizaciju i grejanje. Izradu drenažnog sistema i sistema za snadbevanje vodom (uključujući i bunare) i kanalizacione sisteme.

Sektor vinogradarstvo

Poljoprivredna gazdinstva sa minimum 2 ha i maksimum 100 ha na kraju investicije imaju prava na povraćaj za nabavku sadnog materijala, odnosno investicije u podizanju i obnavljanju zasada voća (kupovina višegodišnjeg
sadnog materijala), naslona i opreme za podizanje zasada, promena sortimenta, uključujući prekalemljivanje, izmenu uzgojnih oblika, kao i ponovnu sadnju vinograda uključujući i pripremu zemljišta, meliorativno đubrenje i duboku obradu zemljišta. Izgradnja protivgradne mreže, sisteme za navodnjavanje, izgradnja ograde oko zasada, izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima.

Sektor jaja

Poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom konzumnih jaja sa ukupnim kapacitetom objekta minimum 5000 i maksimum 200000 koka nosilja koje trebaju da imaju na kraju investicije, obuhvata izgradnju objekata za uzgoj koka nosilja, smeštaj proizvoda životinjskog porekla, izgradnja pratećih objekatavezanih za
proizvodnju jaja, izgradnja fiksnih ograda oko farme, instalaciju opreme za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje, protiv požarni uređaji, drenažni sistem i sve druge prateće uređaje. Gazdinstva sa preko 200.000 kokošaka nosilja mogu da apliciraju samo za investicije u opremu za smeštaj koka nosilja specijalizovani – posebno opremljeni obogaćeni kavezi i obnovljivi izvori energije. Objavljivanje javnih poziva očekuje se ovih dana, a javni poziv za investicije u seoski turizam krajem godine.

Autor: dipl.inž. Mira Miljković, savetodavac za povrtarstvo, PSSS Jagodina
Foto: Pixabay (Pexels)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor