Bolesti klasa pšenice (SRB)

Kompleks bolesti pod imenom fuzariozna palež klasa je prisutan na našim žitaricama i u zavisnosti od vremenskih uslova tokom cvetanja prouzrokuje manje ili veće štete.

Štete nastaju usled redukovanog nalivanja zrna. Takva zrna su štura, manje mase, manjeg hektolitra i lošijeg kvaliteta što vodi ka smanjenom prinosu po jedinici površine.

Gljivično oboljenje pšenice koje joj znatno smanjuje i prinos i kvalitet – preko 20% u pojedinim godinama. Bolest se javlja i počinje svoj razvoj u doba cvetanja pšenice. U našim uslovima je to krajem aprila i u prvoj polovini maja meseca.

Cvet pšenice je kao otvorena rana i to su ulazna vrata za fuzariozu klasa. Gljiva opstaje na tek zametnutim mlečnim zrnima pšenice. Zaražena zrna su štura, nenalivena s vidljivom roze navlakom. Ta zrna imaju manju hektolitarsku težinu i manji kvalitet jer gljiva ispušta mikotoksine koji smanjuju tehnološki kvalitet zrna, tako da često ta pšenica nije za ljudsku upotrebu – Fusarium vrste proizvode mikotoksine koji imaju značajno štetno delovanje na zdravlje ljudi i životinja. U klasu se nalaze i zdrava i obolela zrna, a neretko je ceo klas zahvaćen i tada su štete najveće.

Bolest se javlja svake godine, ali joj pogoduju češće, ne obavezno i obilne kiše i rane jutarnje magle koje su česte u trećoj dekadi aprila i u prvim danima maja. Zabeleženo je više Fusarium vrsta, međutim daleko najznačajniji po učestalosti i štetama je Fusarium graminearum. Infekcija useva sa Fusarium vrstama – Fusarium spp. moguća je tokom cele godine, ali najveće štete nastaju upravo u fazi cvetanja. Ovo je najznačajnija je bolest žitarica s dalekosežnim posledicama na kvalitet zrna i prinos.

Glavni faktori koji utiču na pojavu infekcije s Fusarium vrstama su: obrada zemljišta i plodored, vlaga i temperatura u vreme cvetanja, infekcioni pritisak i potencijal bolesti.

Štete od fuzariozne paleži klasa: gubitak prinosa do 50% (smanjuje broj zrna do 20%), smanjena klijavost (Fusarium umanjuje procenat klijavosti), smanjen kvalitet zrna, prisustvo mikotoksina.

Mere koje mogu da smanje pojavu infekcije: pažljiv izbor kultura u plodoredu – smanjena učestalost kukuruza i pšenice u proširenom plodoredu, izbor sorti – uzgoj tolerantnih sorti na Fusarium spp., obrada strništa i kultivacija zemljišta smanjuje rizik od infekcije, preporučuje se dodatno usitnjavanje i jednoliko raspoređivanje biljnih ostataka što ubrzava mikrobiološku razgradnju u površinskim slojevima (što može biti poboljšano dodavanjem uree i bactofila), pravilna prihrana biljaka – slabi ili bujni rast povećavaju podložnost infekciji, pravovremena žetva – čim usev dostigne odgovarajući fazu zrelosti (sadržaj vlage dovoljno nizak), primena fungicida: dorada semena, zaštita lista i klasa s odgovarajućim fungicidima umanjuju jačinu zaraze.

Premda se puno toga može postići upravo kroz primenu spomenutih agrotehničkih mjera, vremenski uslovi ostaju važan faktor u ostvarenju infekcije. Ukoliko želimo osigurati optimalnu zaštitu od Fusarium vrsta, tada je početak cvetanja optimalno vreme za primenu fungicida.

Fungicidi koji su registrovani za suzbijanje Fusarium vrsta ne samo da štite klas, nego štite i od bolesti lista zastavičar i druge listove koji će odigrati presudnu ulogu u nalivanju zrna, produžuju vegetaciju, listovi ostaju duže zeleni i zdravi i stvaraju visok prinos, štite od bolesti i pomažu postizanju visokih prinosa. Posredno (indirektno) utiču na kvalitet žitarica, sprečavajući infekciju s fuzariozama sprečavaju i zarazu s mikotoksinima koji su višestruko štetni po zdravlje kako ljudi tako i životinja.

Žitarice tretirane fungicidima su ne samo zdrave nego i duže razdoblje zelene boje čime se postiže duže nalivanje zrna i veći prinosi.

Hemijski tretman pšenice fungicidima namenjenim za suzbijanje Fusarium vrsta je obavezna mera pogotovo u uslovima čestih i obilnih padavina u fazi cvetanja i nalivanja zrna. Tretman treba obaviti na početku faze cvetanja pšenice.
Siva pegavost klasa pšenice – Septoria nodorum

Pojačani intenzitet napada ovog parazita može da se očekuje kada je u periodu intenzivnog porasta i cvetanja biljke vreme vlažno sa čestim kišama. Štetnost ovog oboljenja ispoljava se u vidu smanjenja prinosa i pogoršanja kvaliteta zrna, posebno u semenskoj proizvodnji zrna. Najznačajniji domaćini ovog parazita su pšenica, tritikale i ječam.

Simptomi su sliči kao kod Septoria tritici, s tim što se pojavljuju i na plevicama, lisnim rukavcima i na stablu. Parazit prezimljava i na biljnim ostacima i na semenu u vidu piknida. Pošto se bolest pojavljuje na gornjim listovima i klasu, tretiranje useva treba obaviti nakon klasanja strnih žita.

Simptome sive pegavosti klasa pšenice – Septoria nodorum istovremeno možemo naći u svim stadijumima njenog razvoja, kao i na svim delovima kulturne biljke. Pogoduje joj velika vlaga>96% i temperatura 20-25° C. Ukoliko napadne klas smanjenje prinosa može biti i do 60%.

Hemijsko suzbijanje fuzarioze klasa i sive pegavosti klasa pšenice obaviti na početku cvetanja sa nekim od sledećih fungicida: Artea 330 EC (a.m. ciprokonazol + propikonazol) – 0,5 l/ha, Alert S (a.m. karbendazim + flusilazol) – 0,8-1 l/ha, Antre Plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil) – 1,5 l/ha, Falcon EC-460 (a. m. tebukonazol + triadimenol + spiroksamin) – 0,6 l/ha, Prosaro (a. m. protiokonazol + tebukonazol) – 0,75-1 l/ha, Amistar extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,75 l/ha, Sphere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha, Duett Ultra (a.m.epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha, Acanto Plus (a.m.pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,6 l/ha, Alto Combi (a.m.karbendazim+ciprokonazol) 0,5l/ha, Zamir 400EW (a.m.prohloraz+tebukonazol) 0,75-1l/ha, Bumper P (propikonazol+prohloraz) 0,75-1 l/ha, Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 lit/ha, Caramba (metkonazol) 1,2-1,5 lit/ha, Opus Team (epoksikonazol+fenpropimorf) 1 lit/ha.

Nikola Ostrogonac

PSS Subotica

Izvor : Agrosmart

Foto: freeimages.com

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor