Objekti za odlaganje životinjskih otpadaka – uslov za IPARD (SRB)

Najveći problem prilikom ostvarivanja prava na korišćenje podsticaja iz IPARD fondova EU za naše poljoprivredne proizvođače je neispunjenost minimuma nacionalnih standarda, i to u najvećem broju
slučajeva onih koji se odnose na odlaganje životinjskih otpadaka.

Po ovom pravilniku o IPARD podsticajima da bi gazdinstvo moglo da koristi sredstva iz IPARD fondova mora da ispunjava nacionalne standarde za sektor za koji podnosi zahtev. Najveći problem je u sektoru mesa i mleka, jer ukoliko gazdinstvo želi da koristi podsticaje mora da ima izgrađene objekte za odlaganje čvrstih i
tečnih životinjskih izlučevina.

Krajem 2017. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je pravilnik kojim se bliže propisuju tehnički i tehnološki uslovi koje treba da ispunjavaju objekti za životinjske otpatke. Po ovom pravilniku objekat za skladištenje životinjskih izlučevina mora biti nizgrađen od materijala nepropustljivog za vodu, na način koji sprečava izlivanje, ispiranje ili oticanje stajnjaka u okolinu, kao i zagađenje podzemnih i površinskih voda.

Objekat za skladištenje životinjskih izlučevina gradi se na najmanje:
1) 20 m udaljenosti od spoljašnjeg ruba korita jezera ili druge stajaće vode;
2) 3 m udaljenosti od spoljašnjeg ruba korita vodotoka širine korita 5 m ili više;
3) 10 m udaljenosti od spoljašnjeg ruba korita vodotoka, na nagnutim terenima uz vodotokove sa nagibom većim od 10%.

Takođe, objekat za skladištenje životinjskih izlučevina treba da bude kapaciteta koji je dovoljan da obezbedi
prikupljanje stajnjaka za period od šest meseci. Kapacitet objekta za skladištenje životinjskih izlučevina određuje se na osnovu obračuna, i to kada se broj uslovnih grla pomnoži sa količinom tečnih i čvrstih izlučevina prema vrsti i kategoriji (starosti) domaćih životinja za period od šest meseci u m3. Količine za proračun date su u prilogu 1 i prilogu 2 ovog pravilnika.

Za odlaganje čvrstog stajnjaka potrebno je izgraditi đubrište. Đubrište je horizontalni objekat od armiranog betona. Pod đubrišta treba da je ograđen betonskim zidovima sa tri strane i treba da izdrži sva statička
opterećenja kojima je izložen u toku manipulacije stajnjakom.

Za sakupljanje tečnih izlučevina potrebno je izgraditi osočnu jamu. Osočna jama je ukopani podzemni
betonski objekat izgrađen od materijala nepropustljivog za vodu i pokriven betonskom pločom sa otvorom za
pražnjenje. Osočna jama gradi se u neposrednoj blizini svakog đubrišta radi prikupljanja tečnog dela čvrstog
stajnjaka na način koji sprečava isticanje u podzemne i površinske vode. Osočna jama koristi se i za prihvatanje atmosferskog taloga i vode za održavanje higijene u objektu. Osočna jama povezana je sa kanalima za izđubravanje u stajama, kao i sa podom đubrišta (površinskom drenažom – rigolom sa spoljašnje strane đubrišta).

Autor: dipl.ing. Svetlana Jerinić, PSSS Valjevo

Foto: Pixabay (sabinevanerp)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor