Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za zadruge otvoren do 15. avgusta (SRB)

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2019. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okruku i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija.

Subjekti koji mogu biti podnosioci prijave na konkurs zajedno sa jedinicom lokalne samouprave
1. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) 2017,  2018. i 2019. godine;
2. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) do kraja 2016. godine;
3. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre), kao složene zadruge.

Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava:

 • Za novoformirane zadruge 7.500.000,00 dinara;
 • Za stare zadruge 15.000.000,00 dinara;
 • Za složene zadruge 60.000.000,00 dinara.

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje sledećih projektnih aktivnosti:

 1. Nabavku živih životinja od privrednih društava registrovanih za trgovinu na veliko životinjama za potrebe formiranja ili povećanja osnovnog stada, osim nabavke muških goveda.
 2. Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;
 3. Nabavku opreme za preradu mleka i mesa;
 4. Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;
 5. Nabavku opreme i mehanizacije za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada;
 6. Nabavku opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;
 7. Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje i preradu žitarica;
 8. Nabavku opreme za pčelarstvo;
 9. Izgradnju montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku opreme za finalnu preradu poljoprivrednih proizvoda (samo za složene zadruge).

Rok za podnošenje prijava je 15.08.2019. godine. za novoformirane i stare zadruge, a za složene zadruge rok je do 01.09.2019. godine.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, šalje se preporučenom poštom na adresu:

Vlada Republike Srbije
Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća
Bulevar Mihajla Pupina broj 2a
11070 Novi Beograd.
Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na Konkurs – sredstva za podsticaje zadruga u 2019. godini”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte.
Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

Program podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemljoradničke i poljoprivredne zaruge u 2019. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajni Kosovo i Metohija

Obrazac prijave 1 – novoformirane i stare zadruge

Obrazac prijave 2 -složene zadruge

Foto: Pixabay (Free-Photos)

 

 

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor