Šta donosi novi pravilnik o kvalitetu mesa (SRB)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa  i proizvoda od mesa (Obajvljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 50/19 od 12. jula 2019. godine)

Prema novom pravilniku o kvalitetu mesa, proizvođači će morati da označe kategoriju mesa koju su koristili, da li je proizvod od mehanički separisanog mesa i od koje vrste životinje, a uspostavljeni su i jasni kriterijumi za pljeskavice i ćevape. Kupac će morati da dobije informaciju ako je proizvod od mesa treće kategorije, a ne od više kategorije u koju spadaju but i plećka, piše Politika

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (u daljem tekstu: proizvodi), koji se odnose na:
1) klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda;
2) fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda;
3) fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva  sirovina, kao i vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda;
4) metode ispitivanje kvaliteta proizvoda;
5) elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u  proizvodnji proizvoda;
7) pakovanje i deklarisanje;
8) dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

Uslovi kvaliteta propisani ovim pravilnikom ne primenjuju se na:
1) tradicionalne proizvode čiji su način proizvodnje, kvalitet i  posebna svojstva bliže uređeni posebnim propisom kojim se uređuje zaštita proizvoda tradicionalnog naziva/specijaliteta, imena porekla i geografske
oznake, odnosno proizvoda koji se nalaze na listi registrovanih proizvoda zaštićenih oznakom geografskog porekla na nacionalnom i međunarodnom nivou;
2) proizvode koji se proizvode u Republici Srbiji i stavljaju u promet na tržišta drugih zemalja, u skladu sa zahtevima zemalja uvoznica.

Pravilnik možete preuzeti OVDE.

Foto: Pixabay (moerschy)

 

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor