Suva trulež vrha ploda paprike

Kalcijum spada u grupu slabo pokretljivih elemenata i veoma sporo se transportuje, tako da često dolazi do pojave nedostatka ili slabog usvajanja ovog elementa.

Nedostatak kalcijuma prouzrokuje suvu trulež vrha
ploda paprike. Simptomi nedostatka kalcijuma javljaju se već na vrlo malim plodovima, i uvek na onom delu
ploda gde je tučak. Pojavi nedostatka ovog elementa doprinose i neke greške proizvođača tokom proizvodnje ili poremećen vodno – vazdušni režim, visoka temperatura zemljišta, ispiranje hraniva iz oraničnog sloja, kao i antagonizma među pojedinim jonima.

Može se desiti da u zemljištu ima dovoljno kalcijuma ali ga biljka ne može usvojiti ako u zemljištu ima previše kalijuma (antagonizam), ili je došlo do nedostatka vlage, te će se siptomi nedostatka kalcijuma pojaviti na biljci iako ga ima u zemljištu dovoljno.

Nedostatak ovog elementa u ovom slučaju neophodno je nadoknaditi folijarnom prihranom, u početku ili tokom cvetanja biljaka, ali se mora voditi računa o koncentraciji, kako ne bi došlo do ožegotina na listovima.

Sem nedostatka kalcijuma, bitnim uzrokom ove pojave smatra se i zasušivanje useva.

Da bi se sprečile moguće štete na plodovima preporuka bi bila poštovanje nekoliko vrlo jednostavnih principa:

1. Primena N:P:K djubriva (14+7+14 + 14CaO + me) putem sistema kap po kap u količini od 0.6 – 1.0 kg po
aru nedeljno

2. Konstantno praćenje vremenske prognoze i u slučaju nagle promene vremena (visoka temperatura) prvih
nekoliko dana 1 – 3 puta kratko navodnjavati (7 – 15 min) čistom vodom, s tim što jedno navodnjavanje
obavezno mora biti u najtoplijem delu dana.

3. Po stabizaciji vremena, ukoliko se visoke temperature nastave, obavezno vršiti jedno kratko
dodatno zalivanje u najtoplijem delu dana.

4. Za one koji nemaju mogućnost primene đubriva putem sistema kap po kap, folijarno mogu prihranjivati
formulacijom N:P:K 11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE. Ca u količini od 3 – 4 kg/ha ili u koncentraciji od 0.5 – 0.75 % (50 – 75 grama u 10 litara vode) na 7 do 14 dana.

5. Folijarna prihrana N:P:K 11-5-19+9CaO+2.5MgO +TE Ca Ďubrivom dobra je i preporučuje se i kada se
vrši prihrana putem sistema kap po kap sa N:P:K 14-7- 14+14CaO.

6. U nepovoljnim vremenskim uslovima (visoka i niska relativna vlaţnost vazduha i temperatura) postoji
rizik od deformacija plodova uzrokovanih lošijom oplodnjom. Da bi se umanjio uticaj vremenskih uslova
na oplodnju preporučuje se povremeno primena kompleksa mikroelemenata koji sadrže dosta Bora.
Može se primeniti folijarno (0.1 – 0.15 %), čak i u smeši sa N:P:K 11-5-19+9CaO+2.5MgO+TE Ca
(0.4 % u tom slučaju), a i kroz sistem, pomešan sa N:P:K 14-7-14+14CaO u količini od 10 – 30 grama po
kg .

7. Ova preporuka se dodatno može prilagoditi uslovima proizvodnje, tipu zemljišta i nisu svi hibridi
jednako osetljivi na ovu pojavu.

Autor: dipl. inž. agronomije, Nada Lazović – Đoković, PSSS Vranje

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor