Uskoro novi konkurs za nabavku traktora iz IPARD-a (SRB)

Javni poziv za IPARD II program Republike Srbije 2014-2020, koji predviđa i nabavku novih traktora, opreme, mašina i mehanizacije, trebalo bi da bude raspisan u drugoj polovini avgusta ove godine

Biće to četvrti javni poziv iz Mere 1 “Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava”, koja predviđa i izgradnju objekata – farmi, skladišnih kapaciteta, hladnjača, podizanje sistema za navodnjavanje, plastenika, voćnjaka.

Ukupno za sve investicije obuhvaćene ovim pozivom biće opredeljene 4.745.456.547 dinara.

Veruje se da će ponovo biti najviše zahteva za nabavku traktora. Oni se više ne finansiraju iz nacionalnih mera, ni pokrajinskih ni republičkih, tako da je jedini fond iz kojeg se mogu dobiti podsticaji za njihovu nabavku IPARD.

Za nabavku novog traktora, kao i za nabavku mehanizacije, mogu da konkurišu fizička lica, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, kao i preduzetnici, pravna lica (zemljoradničke zadruge i privredna društva), koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaze se u aktivnom statusu.

Može se konkurisati za podsticaje za nabavku samo jednog traktora.

Snaga traktora po sektorima (Foto: Print screen Agrosmart)
Pravilnikom su definisani standardi emisije izduvnih gasova koje moraju da zadovoljavaju motori koji se ugrađuju u traktore.

Traktori snage od 19 kW do 37 kW moraju da imaju ugrađen motor koji zadovoljava standard emisije izduvnih gasova Stage IIIA Tier 3. Oni u koje se ugrađuju motori od 37 kW do 56 kW moraju biti standarda Stage IIIB, to jest Tier 4 Interim, a oni sa motorima od 56 kW do 100 kW moraju da ispunjavaju standard emisije Stage IV, odnosno Tier 4 Final.

Sva oprema, mašine i mehanizacija mora da bude nova i nekorišćena, odnosno proizvedena najkasnije pet godina od godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta, a koja se prvi put stavlja u upotrebu.

Uz zahtev za odobrenje projekta za nabavku traktora ili opreme, mašina i mehanizacije, koji popunjava podnosilac zahteva, sam ili uz pomoć konsultantske agencije, prilaže se: izvod iz APR-a; izvodi iz RPG; uverenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda; poslovni plan; poreski bilans; bilans uspeha za prethodnu finansijsku godinu; popisi pokretne i nepokretne imovine; kartice za nekretnine; dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede; ponudu, odnosno tri ponude za svaku pojedinačnu investiciju / trošak; račun za nastali opšti trošak (usluga biznis plana i konsultanstkih usluga);

Podnosioci zahteva koji su upisani u RPG u svojstvu nosioca ili člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine ne moraju da dostave navedenu dokumentaciju, nego diplomu, uverenje ili svedočanstvo; ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje.

Kada se raspiše javni poziv na koji zainteresovani želi da konkuriše, nisu dozvoljene nikakve promene koje se tiču RPG.

Prikaz postupka konkurisanja (Foto: Print screen Agrosmart)

Investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren, odnosno pre donošenja Rešenja o odobravanju projekta, osim u delu koji se odnosi na opšte troškove.

Uprava za agrarna plaćanja ima rok od devet meseci od dana podnošenja zahteva da donese rešenje o odobrenju projekta. Nakon toga, ako podnosilac zahteva ne uloži žalbu na rešenje, on ima rok od 90 dana da realizuje investiciju, to jest da kupi traktor ili mašinu. Potom podnosi zahtev za isplatu, a rok za uplatu podsticaja na račun korisnika je šest meseci.

Podsticaj za nabavku traktora ili opreme, mašine i mehanizacije iznosi od 60% do 70% vrednosti investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac zahteva mlađi ili stariji od 40 godina, da li je žena i da li je investicija u području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Uprava za agrarna plaćanja često ne prihvati traženi iznos. Naime, pravilnkom je utvrđen način određivanja referentnih cena spram kojih se definiše podsticaj, to jest iznos povraćaja. Ako je referentna cena niža od one iz zahteva za podsticaj, uvek se odobrava referentna. Ako je referentna cena viša od tražene, od naznačene u zahtevu za odobrenje projekta, odborava se niža, ta koja je tražena.

Za mašine, mehanizaciju i opremu, stavke investicije se određuju s obzirom na pojedine vrste mašine, mehanizacije i opreme koje su uporedive po tehničkim specifikacijama kao što su: izlazna snaga mašine; potrošnja energije; potrebna snaga za normalan rad; broj redova; radni kapacitet; da li je nošena ili vučena.

Izvor: Agrosmart

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor