Do tri miliona dinara podsticaja za razvoj seoskog turizma (SRB)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima. Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, uslovi, način i obrazac prijave za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Prihvatljive investicije u sektoru ruralnog turizma su: ulaganje u izgradnju, dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u autentičnim ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu, u smislu propisa kojim se uređuje turizam, odnosno ugostiteljstvo.

Prihvatljive investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti su: ulaganja u nabavku opreme i alata za obavljanje poslova koji se smatraju starim i  umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u skladu sa propisima kojima se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.

Pravo na podsticaje ostvaruje lice ako:
1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno gazdinstvo i nalazi se u aktivnom statusu;
2) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
3) za investiciju za koju podnosi prijavu ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
4) je investicija iz člana 4. ovog pravilnika realizovana u periodu od 1. maja tekuće kalendarske godine, a najkasnije do 31. oktobra sledeće kalendarske godine;
5) je zbirni iznos pojedinačnih računa za prihvatljive investicije iz člana 5. ovog pravilnika veći od 20.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, uz obavezu podnošenja specifikacije računa iz Priloga 4. – Specifikacija računa, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;
6) je pripremilo biznis plan za investicije veće od 500.000 dinara u skladu sa Prilogom 5. – Biznis plan za _______, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu predmetne investicije, odnosno mestu obavljanja aktivnosti koje se podržavaju ovim pravilnikom, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa
otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije iz člana 4. stav 1. (sektor ruralnog turizma) ovog pravilnika je 3.000.000 dinara.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije iz člana 4. stav 2.  ( investicije u sektoru starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti) ovog pravilnika je 500.000 dinara.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku za investicije iz člana 4. st. 1. i 2. ovog pravilnika je 3.000.000 dinara.

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima sa:

Tabela 1. – Elementi za bodovanje podnosilaca prijava na konkurs u svrhu rangiranja – za fizička lica – nosioce komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnike

Tabela 2. – Elementi za bodovanje podnosilaca prijava na konkurs u svrhu rangiranja – za
pravna lica

Prilog 1 – Lista naseljenih mesta izvan ruralnih područja

Prilog 2 – Autentični ugostiteljski objekti u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu

Prilog 3 – Lista prihvatljivih investicija i troškova

Prilog 4 – Specifikacija računa

Prilog 5 – Biznis plan

Prilog 6 – Podaci o članovima zemljoradničke zadruge

Prijava za korišćenje podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

možete preuzeti OVDE.

Foto: Pixabay (Mhy)

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor