Omogućen je zakup do 300 hektara državnoga zemljišta (HR)

Na dnevnom redu posljednje sjednice Gradskog vijeća Slatine našao se i prijedlog Odluke o prigovorima na ispravak prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisano je da prijedlog Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem sa svom potrebnom dokumentacijom bude izložen na javni uvid u trajanju od 15 dana pa je građanima Slatine bio omogućen uvid u načinjeni prijedlog od 22. srpnja do 5. kolovoza. Za vrijeme trajanja javnog uvida sve zainteresirane osobe imale su pravo podnošenja prigovora na ispravak prijedloga Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Zaprimljeno je šest prigovora, od kojih su se četiri odnosila na promjenu prijedloga da se pojedine čestice umjesto za zakup predvide za prodaju, a dva prigovora odnosila su se na prijedlog da maksimalna površina koja se može fizičkoj ili pravnoj osobi dati u zakup iznosi 75 hektara. U jednom prigovoru zatraženo je da maksimalna površina iznosi 250 hektara, a u drugom da ona bude 300 hektara.

Prijedlogom Odluke o prigovorima prihvaćeno je da se neke parcele umjesto za zakup predvide za prodaju, ali su odbijeni prijedlozi da se poveća maksimalna površina zemljišta koja se može dati u zakup. O toj odluci povedena je rasprava. Vijećnik HDZ-HSLS-HSP-a Ilija Nikolić predložio je ostalim vijećnicima da prije usvajanja Odluke kojom se odbija povećanje maksimuma još jednom razmisle.

– Dvojica podnositelja prigovora uspješni su poljoprivredni proizvođači koji sada koriste veće površine poljoprivrednog zemljišta od maksimalno predloženih 75 hektara. Oni uredno podmiruju svoje obveze i zapošljavaju tridesetak radnika, među kojima su i hrvatski branitelji i časnici Hrvatske vojske. Oduzimanjem zemljišta njihovim poslodavcima oni bi ostali bez posla, što se ne može opravdati u situaciji kad ima dovoljno poljoprivrednog zemljišta za sve zahtjeve zainteresiranih – rekao je Nikolić.

Rasprava je nastavljena iza zatvorenih vrata, a vijećnici su na koncu jednoglasno usvojili izmjene predložene Odluke, koje je u ime predlagatelja iznio pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada Marin Kokorić. Usvojenim izmjenama prihvaćen je prigovor da Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi bude 300 hektara, a ta je Odluka stupila na snagu danom donošenja i objavit će se u službenom glasniku Grada Slatine.

 

Izvor: glas slavonije

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor