Presjek sedmice 09.09.–13.09.2019. InfoCentar (HR)

KUKURUZ

Blagi pad cijene kukuruza starog roda, na domaćem tržištu, nastavio se i ovaj tjedan. Kupci se uglavnom odlučuju za kupovinu kukuruza rod 2019.. Žetvu kukuruza rod 2019. usporavala je kiša, pa se veće ponuđene količine očekuju u narednom tjednu. Prema informacijama sa terena prve ponude novog roda pregovarale su se po 0,90Kn/kg+pdv za umjetno osušen, dok se kukuruz sa vlagom preko 30% pregovarao po cijeni od 0.60Kn/kg+pdv. Kao što je zabilježen pad cijena na domaćem tržištu, tako su izvoznici spuštali cijene u izvozu, pa se za ovaj tjedan nudio i na 142.00Eur/t(HR/BIH), ali zvanična trgovina nije zabilježena. Za novi rod kukuruza zainteresovanost ponovo pokazuju kupvi sa Kosova i iz Slovenije i Italije, a cijena za ovaj tjedan koju su bili spremni da plate dostizala je nivo do 135.00Eur/t.

PŠENICA

Trgovanje pšenicom ovog tjedna nije se znatno razlikovalo u odnosu na prethodnu. Ponuda je i dalje veća u odnosu na tražnju, a cijene na domaćem HR tržištu stagniraju. Prema informacijama sa terena cijena pšenice hl preko 76, pregovarala se po 1.20Kn/kg+pdv, a stočne pšenice po 1.00Kn/kg+pdv. U izvozu prema BIH, bez bitnijih promjena. Smanjene su operativne količine pšenice, nudila se od 160.00Eur/t (HR/BIH). Kupci iz BIH kupovali su pšenicu iz Mađarske.

JEČAM

I ovog tjedna sistem bilježi veću ponudu ječma u odnosu na tražnju, kao i stagnaciju cijena. Za ovaj tjedan Sustav InfoCentra bilježi pregovore na terenu od 0.96-0.97Kn/kg+pdv. U izvozu ječma cijena je ostala ne promijenjena, kupci iz BIH ovu žitaricu uglavnom zbog povoljnije cijene kupuju na tržištu Srbije.

STOČNO BRAŠNO

Ovaj tjedan obilježilo je slabije interesovanje kupaca za kupovinom stočnog brašna. Cijene stagniraju. Na tržištu je dovoljno operativnih količina, a kupci odlažu kupovinu nadajući se još nižoj cijeni stočnog brašna u narednom periodu. Prema informacijama sa terena cijena koja se pregovarala za ovaj tjedan dostizala je nivo do 0.75Kn/kg+pdv za FCO KUPAC. U izvozu cijena stočnog brašna bez promjena, kupcima se nudi i po 100.00Eur.

SOJINA SAČMA

Cijena sojine sačme 46% pr,Brazil, na domaćem HR tržištu, u blagom je padu. Pad cijene uslovljen je padom izvozne cijene u luci Kopar. Prema informacijama sa terena, ista se pregovarala od 2.42-2.45Kn/kg+pdv, u zavisnosti od pariteta. Pad cijene sojine sačme desio se i u izvozu iz Kopra pa se sojiina sačma početkom tjedna nudila i po 313.50Eur/t (SLO/HR).

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Ostavite odgovor