Bolesti klasa pšenice (SRB)

Kompleks bolesti pod imenom fuzariozna palež klasa je prisutan na našim žitaricama i u zavisnosti od vremenskih uslova tokom cvetanja prouzrokuje manje ili veće štete. Štete nastaju usled redukovanog nalivanja zrna. Takva zrna su štura, manje mase, manjeg hektolitra i lošijeg kvaliteta što vodi ka smanjenom prinosu po jedinici površine. Gljivično oboljenje pšenice koje joj znatno smanjuje i prinos i […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Nega useva kukuruza (SRB)

Nega useva kukuruza se obavlja prema potrebi i obuhvata: valjanje, drljanje, okopavanje, međurednu kultivaciju, prihranu, zaštitu od štetočina, korova i bolesti. Valjanje Valjanje je agrotehnička mera obrade useva kukuruza koja u datim uslovima može znatno da unapredi proizvodnju kukuruza. Ukoliko nicanje i razvoj biljaka protiče u uslovima manje vlage, potrebno je posle setve izvršiti valjanje. Ovom merom će se dodatno […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više