Bolesti klasa pšenice (SRB)

Kompleks bolesti pod imenom fuzariozna palež klasa je prisutan na našim žitaricama i u zavisnosti od vremenskih uslova tokom cvetanja prouzrokuje manje ili veće štete. Štete nastaju usled redukovanog nalivanja zrna. Takva zrna su štura, manje mase, manjeg hektolitra i lošijeg kvaliteta što vodi ka smanjenom prinosu po jedinici površine. Gljivično oboljenje pšenice koje joj znatno smanjuje i prinos i […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Bolesti strnih žita (SRB)

Bolesti strnih žita se dele na bolesti semena, bolesti lista i bolesti stabla. Bolesti semena su: Tilletia tritici (Glavnica pšenice) uništava unutrašnjost zrna koje je pretvoreno u crnu masu spora koje podseća na miris trule ribe. Claviceps purpurea (Glavnica raži), simptomi se javljaju na klasu, na mestu pojedinih zrna u klasu javljaju se ljubičasto crne sklerocije dužine do 2 cm. […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više