Presek nedelje 15.01 – 19.01.2018. GeaCentar (HU)

KUKURUZ Na tržištu Mađarske polako se povećava ponuda kukuruza, ali zbog slabe tražnje trgovanje je minimalno. Cena stagnira te se na unutrašnjem tržištu veštački suv kretao u rasponu od 45.000-46.000 Ft/t u zavisnosti od pariteta. Na budimpeštanskoj berzi cena kukuruza tokom nedelje i dalje ne beleži promenu, ponuda je na 47.200Ft/t isporuka za mesec mart. Na Matifu cena tokom ove […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presek nedelje 15.01 – 19.01.2018. GeaCentar (SRB)

KUKURUZ Tokom nedelje Sistem beleži skromnu ponudu kukuruz, a isto tako i tražnju. Cena je bila stabilna, a kupovina se odnosila na domaću potrošnju i regionalni izvoz. Interesovanje izvoznika na barže i dalje nije prisutno. PŠENICA Cena pšenice se tokom ove nedelje nije značajnije menjala. Ponuda je zadovoljavala potrebe kupaca, koji su uglavnom bili zainteresovani za pšenicu SRPS kvaliteta. Interesovanje […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Kretanje cena stoke 15.01-19.01.2018. (SRB)

TOVNE SVINJE Trend pada cena tovljenika zabeležen je i u prethodnoj sedmici. I dalje su glavni razlozi pada cena aktivan uvoz i smanjena domaća tražnja. Farmske svinje su se početkom nedelje nudile na 150.00 din/kg+PDV, da bi na kraju nedelje cena pala ispod 140.00 din/kg+PDV. JUNAD Na tržištu tovne junadi nije bilo promena. Za više infromacija pozovite GEA AGRONET, 021/21 […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presek nedelje 08.01 – 12.01.2018. GeaCentar (HU)

KUKURUZ Na tržištu Mađarske ponuda kukuruza je za sada mala. Proizvodjači još ne žure sa prodajom. Na budimpeštanskoj berzi cena kukuruza tokom nedelje ne beleži promenu, a na Matifu je varirala (isporuka za mesec mart). Zbog smanjenog interesovanja od strane kupaca, kao i zbog male ponude na domaćem tržištu ove nedelje su izvozne ponude izostale. PŠENICA Tokom nedelje na tržištu […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Kretanje cena stoke 08.01-12.01.2018. (SRB)

TOVNE SVINJE Početkom godine zabeležen je pad cene tovljenika, a glavni razlozi su smanjena tražnja posle praznika, ali i uvoz iz Mađarske i Hrvatske koji je i dalje aktivan. Sistem je ove nedelje beležio ponude tovljenika sa farme I mini farme. Klaničari su farmske svinje najčešće plaćali 150.00 din/kg+PDV na valutu 15 dana. Ove nedelje nije zabeležena ponuda svinja iz […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presek nedelje 08.01 – 12.01.2018. GeaCentar (SRB)

KUKURUZ U prvoj nedelji posle praznika nije bilo većih promena kada je tržište kukuruza u pitanju, a cena je bila stabilna. Ponuda, kao i tražnja, je i dalje skromna, a kupovina se odnosila uglavnom na domaću potrošnju i regionalni izvoz, dok izvoznici na barže i dalje nisu aktivni. Ostaje da se vidi kako će na domaće tržište uticati ukidanje carine […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Kretanje cena stoke 25.12-29.12.2017. (SRB)

TOVNE SVINJE Bez promena je protekla i ova nedelja na tržištu stoke žive. Cene su ostale na istom nivou: farmske svinje su se nudile u rasponu 160.00-165.00 din/kg+PDV. Mini farma se u centralnoj Srbiji nudila na 155.00 din/kg+PDV. Cena svinja iz otkupa u ponudi na paritetu Vojvodine uglavnom je bila 160.00 din/kg+PDV, a plaćale su se najčešće 160.00 din/kg sa […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presek nedelje 25.12 – 29.12.2017. GeaCentar (SRB)

KUKURUZ Poslednju nedelju 2017. godine obeležila je stagnacija cene kada je tržište kukuruza u pitanju. Tokom nedelje nije bilo značajniih dešavanja, kao i u prethodnom periodu. Ponuda, a isto tako i tražnja, je bila skromna, a trgovanje se odlaže za naradnu godinu. Kupci za kukuruz ove nedelje najčešće su bili domaći potrošači i trgovačke kuće. Izvoznici i dalje nisu bili […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Kretanje cena stoke 18.12-22.12.2017. (SRB)

TOVNE SVINJE U sedmici za nama nije bilo bitnijih promeni što se ponude i cene tovljenika tiče. Farmske svinje su se nudile u rasponu 165.00-170.00 din/kg+PDV, a plaćale su se ispod pomenute cene. Tovne svinje iz otkupa nudile i do 160.00 din/kg+PDV, ali pomenuta cena nije naišla na odaziv kupaca. JUNAD Na tržištu junadi nije bilo promena. Tovna junad simental […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presek nedelje 18.12 – 22.12.2017. GeaCentar (SRB)

KUKURUZ Na tržištu kukuruza, zavisno od pariteta, Sistem beleži pad cene u realizaciji. Već duži period ponuda kukuruza je zadovoljavajuća a potrebe kupaca su manje. Kupci kukuruza ove nedelje su bili trgovačke kuće I mešaone stočne hrane. PŠENICA I ove nedelje, kao i prethodne pad cene pšenice se nastavlja .Povećana je ponuda na tržištu, dok su kupci bili zainteresovani za […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više
1 2 3 36