Od ovčarstva može se lepo živeti (SRB)

U se­lu sa oko 3.500 sta­nov­ni­ka po­ljo­pri­vre­da je osnov­ni iz­vor eg­zi­sten­ci­je. Do­ma­ćin­stva se naj­vi­še ba­ve ra­tar­stvom, se­tvom ku­ku­ru­za, so­je i pše­ni­ce. U me­stu ne­ma krup­ne sto­ke ni ve­li­kih far­mi. Uglav­nom do­ma­će ži­vo­ti­nje dr­že na ma­lo za sop­stve­ne po­tre­be, ili tek po ko­je gr­lo vi­še da pro­da­ju i ma­lo po­pra­ve kuć­ni budžet. Ta­ko je i sa ov­čar­str­vom. Tek tri-če­ti­ri po­ro­di­ce ima­ju […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Upravljanje farmom pomoću računara (SRB)

Stado od 400 grla udobno smešteno u “plasteniku”, jedinstvenom u Srbiji. Čitav taj proces u ovčarstvu uspešno kontroliše primenom IT tehnologije KADA je pre nepune dve godine Vladimir Mrđan (38), uspešni bačkopalanački preduzetnik, “paleti” svojih firmi TDM (ime po početnim slovima imena njegove dece), pridodao i novoosnovanu farmu ovaca u Obrovcu, odlučio je da stečeno znanje i iskustvo što efikasnije […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Ovčarstvo u Srbiji beleži konstantan rast, ukupan broj goveda opada (SRB)

Ovčarstvo u Srbiji jedina je oblast stočarstva koja ima konstantan uspon, o čemu svedoče najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS) za decembar prošle godine, a koji pokazuju da je broj ovaca u Srbiji veći za 5,6% u odnosu na desetogodišnji prosek. S druge strane, u odnosu na desetogodišnji prosek (2008-2017), podaci RZS-a pokazuju da se beleži ukupan negativan trend […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Kako do ekonomski isplativog ovčarstva (SRB)

Kada je reč o autohtonim rasama ovaca u Šumadiji se najviše gaji oplemenjena prelazna rasa sjenička ovca – nekadašnja pramenka. Od 4000 umatičenih ovaca oko 500 grla su sjeničke ovce za koje su se stočari u Šumadiji odlučili, jer su izuzetno otporne na bolesti i hladnoću, kada je ishrana u pitanju nisu zahtevne, a plodnost im je skoro kao kod […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Kako izgleda farma ovaca kojom rukovodi softver? (SRB)

Iako će čovek još dugo biti prisutan na farmi, uskoro će se neki od poslova, zahvaljujući naprednom razmišljanju pojedinaca, sa lakoćom obavljati. Kompjuteri i internet svakako su uneli novine i olakšice za mnoge poljoprivrednike, a od kako su se IT kompanije konačno uključile u poljoprivredu stvari se kreću samo nabolje. Vladimir Mrđan u Obrovcu na roditeljskom imanju drži ovce rase […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Ovčarstvo kao privilegija (SRB)

Kada bavljenje ovčarstvom nije samo ekonomska kategorija, nego životna svakodnevica u kojoj ne manjka plemenitosti, harmoničnog odnosa između čoveka i životinje, ali ni pesme koja napaja dušu, onda nastanu priče poput ove u Gajdobri gde se ovčarstvo doživljava kao privilegija. … Porodica Šušić iz Gajdbore u ovčarstvo je ozbiljnije ušla pre sedam godina, a danas su na pragu realizacije planova […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Pravo vreme za bavljenje ovčarstvom (SRB)

                  Popularna rasa ovaca Il de franc (Ile de france) došla je u Srbiju 80ih godina prošlog veka. Od tada zaokuplja veliku pažnju stočara i na osnovu brojnih kvalitetnih karakteristika ove rase, mnogi ovčari odlučuju se baš za gajenje Il de franc ovaca. Posebno je zanimljiva činjenica da se sve više mladih […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više