Slabija upotreba osnovnog đubriva mogla bi biti problem (SRB)

Promenom setvene strukture proizvođači reagovali na prošlogodišnju sušu. Duplirane površine pod uljanom repicom.   Pšenicom je posejano više od 600.000 hektara, a uljanom repicom oko 70.000 hektara, što je gotovo dvostruko više nego prethodne godine, poručuju poljoprivredni stručnjaci. Oni ukazuju i na činjenicu da je ovakva setvena struktura, zapravo, svojevrsna reakcija poljoprivrednih proizvođača na sušu koja ih je pogodila prošle […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presjek tjedna 15.01.-19.01.2018. GeaCentar (HR)

KUKURUZ Na domaćem tržištu, cijena kukuruza ostala je na prošlosedmičnom nivou. I dalje se u zavisnosti od pariteta plaćala različita cijena. Sistem bilježi pregovore za istočni dio Hrvatske po 1.02Kn/kg+pdv, dok se za zapad plaćala cijena od 1.08-1.10Kn/kg+pdv. PŠENICA Cijena merkantilne pšenice na domaćem HR tržištu nije bilježila promjenu u odnosu na predhodniu sedmicu. Interesovanje vlada za pšenicom nešto slabijeg […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presjek sedmice 15.01.-19.01.2018. GeaCentar (BIH)

KUKURUZ U sedmici iza nas, cijena kukuruza na domaćem tžištu ostala je ista. Pregovori za vještački suv kukuruz zabilježeni su po 0.32KM/kg+pdv. Uvoz kukuruza sa tržišta Srbije odvija se istim intenzitetom, gdje se cijena nije mjenjala u odnosu na raniji period. Za prirodno suv kukuruz, vlage do 15% Sistem bilježi zvanične realizacije po 145.00-146.00Eur/t, dok se početkom sedmice vještački suv […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Prognoze za pšenicu (SRB)

Za razliku od prošle godine kada su u ovo vreme stručnjaci upozoravali na loše zimske prognoze roda pšenice zbog kasne setve i manje ukupne zasejane površine, ove godine je znatno drugačija situacija i najvažniji usev na vojvođanskim njivama je trenutno u “solidnoj kondiciji”. Osim toga procenjuje se da je ove godine pšenica u Srbiji zasejana na preko 550.000 hektara što […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Presek nedelje 15.01 – 19.01.2018. GeaCentar (HU)

KUKURUZ Na tržištu Mađarske polako se povećava ponuda kukuruza, ali zbog slabe tražnje trgovanje je minimalno. Cena stagnira te se na unutrašnjem tržištu veštački suv kretao u rasponu od 45.000-46.000 Ft/t u zavisnosti od pariteta. Na budimpeštanskoj berzi cena kukuruza tokom nedelje i dalje ne beleži promenu, ponuda je na 47.200Ft/t isporuka za mesec mart. Na Matifu cena tokom ove […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

2017 – Godina za zaborav (SRB)

Primera rada, kada je agrar u pitanju tu je drastičan pad proizvodnje u svim delatnostima. Doduše, pored značajno smanjene proizvodnje Republički zavoda za statistiku je dao čudan podatak da je to ukupno manje samo za 10 odsto? To je podatak u koji će da poveruju samo oni koji vladaju Srbijom, jer jedino njima on odgovara. Jer, svi drugi podaci o […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Osnovno đubrenje i prihrana pšenice (SRB)

Primena đubriva u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji pšenice je koliko jednostavna toliko i ozbiljna agrotehnička mera za očuvanje i povećanje stabilnog prinosa. U našim područjima pšenica se hrani uglavnom mineralnim đubrivima. Kada govorimo o primeni mineralnih đubriva uglavnom se misli na primenu makroelemenata: azota fosfora i kalijuma, ali ne treba zaboraviti i primenu mikroelemenata: magnezijuma, gvožđa, bakra, mangana, cinka i drugih […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Padavina još nedovoljno za pravilan razvoj pšenice (SRB)

Sneg koji je padao u protekla dva dana, dobro je došao usevima pšenice, kažu stručnjaci, i dodaju da će sa snežnim pokrivačem pšenica dobiti neophodnu aktivnu količinu azota i vlagu, koja je i dalje deficitarna u zemljištu. Stručnjaci kažu da su usevi najzad dobili padavine ali i napominju da je to sve još nedovoljno za pravilan razvoj pšenice i ječma. […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Traže više novca za zadruge i podsticaje (BIH)

Obez­bje­đenje pod­sti­ca­ja za kva­li­tet pše­ni­ce, uki­danje gornje gra­ni­ce izno­sa nov­ca po subje­ktu i ve­ća po­drška za za­dru­ge sa­mo su ne­ki od zah­tje­va ko­je su pred­sta­vni­ci Privredne ko­mo­re i Za­dru­žnog sa­ve­za Srpske upu­ti­li Mi­nis­tar­stvu poljo­pri­vre­de, šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de RS. Se­kre­tar Udru­ženja poljo­pri­vre­de, ri­bar­stva, pre­hram­be­ne i du­van­ske in­dus­tri­je u Privrednoj ko­mo­ri RS Slav­ko Ste­va­no­vić ka­že da bi pri­li­kom izra­de pra­vil­ni­ka o pod­s­cajima […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Bolji kvalitet pšenice za hleb (SRB)

Vlada Srbije usvojila je pravilnik o klasifikaciji pšenice koji predviđa da se samo visokokvalitetno zrno te žitarice može koristiti za ljudsku ishranu. Kako piše “Blic”, razlog za donošenje ovakvog dokumenta leži u činjenici da se na srpskom tržištu nije do sada pravila selekcija šta može od roda da se koristi za proizvodnju brašna, a šta za ostalu upotrebu, što se […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više
1 2 3 78