TRAŽNJA/PONUDA ROBE DO 9:00h ZA 15.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1.PŠENICA, merkantilna, rinfuz, rod 2019, min 74hl, 12%pr, 26%gl, 200t 2.KUKURUZ, prirodno ili veštački suv, rinfuz, rod 2018, 200t 3.PŠENICA, merkantilna, rinfuz, rod 2019, do 74hl, 3000t   U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1.KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 200t, fco Bačka 2.SOJA, merkatnilna, rinfuz, rod 2018, 150t, fco Bačka 3.KUKURUZ, […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE DO 9:00h ZA 08.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1.JEČAM, STOČNI, rinfuz, rod 2019, 100t U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1.STOČNO BRAŠNO, pšenično-džakiran, 50t, fco Bačka 2.KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 250t, fco Bačka 3.BRAŠNO, T-500, T-400, 50t, fco Bačka 4.PŠENICA, merkantilna, rinfuz, rod 2019, 74,6hl, 13,9%pr, 33,3%gl, 12,7vl, 100t, fco Banat 5.PŠENICA, merkantilna, rinfuz, rod 2019, 76hl, +12pr, […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE OD 11:00 DO 13:00h ZA 05.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019, do 74hl, 50 t, fco: Zapadna Bačka  2. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 200 t, fco: Južni Banat 3. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 50 t, fco: Severna Bačka 4. PŠENICA, merk, rinfuz,rod 2019.+74hl, 200 t, fco: Bačka i Srem 5. PŠENICA, merk. džak, rod 2018, 74 76hl, 10 t, fco: dogovor U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. RAŽ, merkantilna, rinfuz, rod 2019., 50 t, fco: Severni Banat 2. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 25 t, fco: Severna Bačka 3. PŠENICA, merk, rinf., rod 2019, 74-76hl, 12%pr., 24%gl., 50 t, fco: Severna Bačka 4. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 50 t, fco: Severna Bačka 5. REPIN […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE OD 9:00 DO 11:00h ZA 03.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. PŠENICA, merk.džak, rod 2018, 74-76hl, 10 t, fco: Grad Beograd 2. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 200 t, Južni Banat 3. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019, 74-76hl, oko 12%protein, 24% gluten, 1500 t, fco: dogovor 4. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019, 200 t, fco: dogovor U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. STOČNO BRAŠNO, pšenično-džakirano, 25 t, fco: Sremski okrug 2. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 50 t, fco: Severna Bačka 3. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 150 t, fco: Južna Bačka 4. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 200 t, fco: Južni Banat 5. PŠENICA, stočna, rinfuz, 2019, 65hl, primese 5%, vlaga 11.5%, 180t, fco: Srednji Banat 6. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019, 74-76hl, oko 12%protein, 24% gluten, 1500 t, fco: dogovor 7. STOČNO BRAŠNO, pšenično-džakirano, 50 t, fco: Južna Bačka 8. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 25 t, […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE OD 11:00 DO 13:00h ZA 01.07.2019. – GEA AGRONET

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2019, od 77hl, 13%pr, 500 t, fco: dogovor 2. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 600t, fco: dogovor 3. KUKURUZ, prirodno ili veštački suv, rinfuz, rod 2018, 200 t, fco: dogovor 4. JEČAM, stočni, džak, rod 2019., 25 t, fco: Bačka i Srem 5. KUKURUZ, prirodno ili veštački suv, rinfuz, rod 2018, 100 t, fco: Srem, Južni Banat i Južna Bačka  6. PŠENICA, novi rod, 200 t, fco: dogovor  U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 50 t, fco: Južni Banat 2. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 100 t, fco: Sremski okrug 3. STOČNO BRAŠNO, pšenično-džakirano, 25 t, fco: Sremski okrug 4. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 175 t, fco: Južna Bačka 5. […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE OD 11:00 DO 13:00h ZA 01.07.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 400 t, fco: dogovor  U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 75 t, fco: Srednji Banat 2. ULJANA REPICA, merkantilna, rinfuz, rod 2019., 25 t, fco: Braničevski okrug 3. ULJANA REPICA, merkantilna, rinfuz, rod 2019., 75t, fco: Južna Bačka 4. PŠENICA, merk. džak, rod 2018, 74-76hl, 10 t, fco: Grad Beograd 5. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 25 t, fco: Sremski okrug 6. STOČNO BRAŠNO, pšenično-džakirano i rinfuz, 25 t, fco: Južna Bačka 7. RAŽ, merkantilna, rinfuz, rod 2018, 100 t, fco: Južni Banat 8. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 100 t, fco: Severna Bačka 9. STOČNO BRAŠNO, pšenično-džakirano, 25 t, fco: Sremski okrug Za više informacija javite se u GEA AGRONET na […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE DO 9:00h ZA 28.06.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. JEČAM,  merkantilna, rinfuz, rod 2018., 100 t, , fco: Južni Banat 2. PŠENICA, novi rod, 100 t, fco: dogovor  3. KUKURUZ, veštački i prirodno suv, rinfuz, rod 2018., 100 t, fco Srem, Južni Banat i Južna Bačka U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. MINERALNA ĐUBRIVA, AN-Mađarska, 25/1 i BIG BAG, po 50t, fco: Severna Bačka 2. MINERALNA ĐUBRIVA, KAN-Pančevo, 25/1, po 50 t, fco: Južni Banat 3. PELET,  džakiran, 15/1 na paleti,  500 t, fco: Mačvanski okrug i fco kupac 4. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 1000 t, fco: Braničevski okrug […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE OD 9:00 DO 11:00h ZA 26.06.2019. – GEA AGRONET

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 300 t, fco: Bačka 2. PŠENICA, novi rod, 500 t, fco: fco: Srem i Južna Bačka 3. JEČAM, rinfuz, rod 2019., 200 t, fco: Srem i Južna Bačka 4. KUKURUZ, prirodno ili veštači suv, do 14%vl, rinfuz, rod 2018, 100t, fco: Srem i Južna Bačka 5. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 400 t, fco: dogovor U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. SIRAK, merkantilni, rinfuz, rod 2018, 25 t, fco: Južna Bačka 2. RAŽ, merk.,rinf, rod 2018., 100 t, fco: Južni Banat 3. SOJINA SAČMA, 44% proteina, Sombor, rinfuz, 50 t, fco: Zapadna Bačka 4. SUNCOKRETOVA SAČMA, 33% proteina, Bimal, rinfuz, 50 t, fco: Južna Bačka 5. SOJA, merkantilna, rinfuz, rod 2018., 200 t, fco: Sremski okrug 6. SOJA, merkantilna, rinfuz, rod 2018., 175 t, fco: Južna Bačka 7. STOČNO BRAŠNO, pšenično-džakirano, 100t, fco: Južna Bačka 8. […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE OD 11:00 DO 13:00h ZA 25.06.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2018. srps, 76hl, 12%pr, 24%gl, 200 t, fco: Južni Banat 2. PŠENICA, spelta, 5 t, fco: dogovor 3. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 200 t, fco: Srem i Južna Bačka 4. PŠENICA, merk., rinfuz, rod 2018, srps kvalitet, 100t, fco: Srem i Južna Bačka 5. JEČAM, stočni, rinf, rod 2019, 200t, fco: Južni Banat, Braničevski i Pomoravski okrug 6. KUKURUZ, prirodno ili veštački suv, rinfuz, do 14%vl, rod 2018, 100 t, fco: Srem i Južna Bačka 7. PŠENICA, novi rod, 500 t, fco: Srem i Južna Bačka U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. STOČNA KREDA, džakirana, 25 t, fco: kupac Bačka 2. STOČNI KVASAC, ruski, hidrolizni, 21 t, fco: Južna […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE OD 9:00 DO 11:00h ZA 21.06.2019. – GEA AGRONET

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. PŠENICA, 1000 t, fco: dogovor 2. JEČAM stočni, 300t, novi rod, fco: dogovor 3. OVAS, 300t, novi rod, fco: dogovor 4. RAŽ, 300t, novi rod, fco: dogovor 5. STOČNI GRAŠAK, 100t, novi rod, fco: dogovor U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. SOJA, merkantilna, rinfuz, rod 2018., 200 t, fco: Srednji Banat 2. JEČAM, stočni,rinfuz,rod 2019. do 14%vl, 50t, fco: Zapadna Bačka 3. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 310 t, fco: Južna Bačka 4. KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 175 t, fco: Južni Banat […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više
1 2 3 4 5