Omogućena zaštita prehrambenih proizvoda (BIH)

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla i geografskog porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda. Ovom odlukom provodi se Pravilnik o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, te stvaraju uslovi za nesmetano vođenje postupka zaštite oznaka prehrambenih proizvoda. Postupak omogućava zaštitu prehrambenih proizvoda kako […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više