Alternativne biljne vrste – biljne vrste velikih mogućnosti (SRB)

Projekat „Konkurentna održivost poljoprivrednih preduzeća kroz razvoj novih proizvoda sa dodatom vrednošću na bazi alternativnih biljnih vrsta– Cornucopia“, sufinansiranog iz evropskih sredstava putem Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija za budžetski period 2014-2020, nastavlja sa realizacijom predviđenih aktivnosti. Dosadašnja implementacija projekta obuhvata čitav niz različitih radionica, sastanaka i razmena mladih istraživača iz Srbije i Mađarske. Kako je cilj projekta podsticanje […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE OD 11:00 DO 13:00h ZA 25.06.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. PŠENICA, merk, rinfuz, rod 2018. srps, 76hl, 12%pr, 24%gl, 200 t, fco: Južni Banat 2. PŠENICA, spelta, 5 t, fco: dogovor 3. JEČAM, stočni, rinfuz, rod 2019., 200 t, fco: Srem i Južna Bačka 4. PŠENICA, merk., rinfuz, rod 2018, srps kvalitet, 100t, fco: Srem i Južna Bačka 5. JEČAM, stočni, rinf, rod 2019, 200t, fco: Južni Banat, Braničevski i Pomoravski okrug 6. KUKURUZ, prirodno ili veštački suv, rinfuz, do 14%vl, rod 2018, 100 t, fco: Srem i Južna Bačka 7. PŠENICA, novi rod, 500 t, fco: Srem i Južna Bačka U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1. STOČNA KREDA, džakirana, 25 t, fco: kupac Bačka 2. STOČNI KVASAC, ruski, hidrolizni, 21 t, fco: Južna […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE OD 9:00 DO 11:00h ZA 10.06.2019. – GEA AGRONET

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1.SUNCOKRETOVA SAČMA, 33% pr, rinfuz, 25t   U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1.KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 50t, fco Beogradski okrug 2.PŠENICA, SPELTA, uvrećena, oljuštena, 17t, fco Bačka 3.KRUPICA, pšenična-džak, 25t, fco Mačvanski okrug 4.KUKURUZ, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 200t, fco Bačka 5.BRAŠNO, T-500, T-400, T-850, T-700, 100t, fco […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE DO 09:00h ZA 13.05.2019. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1. kukuruz, pr. suv, rinf, 2018, 300t, fco: Srem 2. Soja ,merk.rinf. 2018, 150t, fco: S Bačka 3. Kukuruz, prirodno ili veštacki suv, do 14%vl, rinfuz, rod 2018, 100t, fco: Južna Bačka 4. Kukuruz, veštački suv, rinfuz, rod 2018., 50 t, fco: fco Mačva ili Srem 5. Stočno brašno, pšenično-džakirano, i rinfuz, 50 t, fco: dogovor U Sistemu GEA AGRONET danas se NUDI: 1. Pšenica, merk., rinfuz, rod 2018. 74-76hl, 150 t, fco: Južna Bačka 2. Pšenica, spelta, 17t, uvrećana, oljuštena, fco: Zapadna Bačka 3. Kukuruz, prirodno suv, rinfuz, rod 2018, 70 t, fco: […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

TRAŽNJA/PONUDA ROBE DO 9:00h ZA 20.12.2018. – GEA AGRONET (SRB)

U Sistemu GEA AGRONET  danas se TRAŽI: 1.KUKURUZ, prirodno ili veštački suv, rinfuz, rod 2018, 150t U Sistemu GEA AGRONET  danas se NUDI: 1.STOČNO BRAŠNO, pšenično-džakirano, 125 t, fco Beogradski i Mačvanski okrug; pšenično-rinfuz, 18 t, fco Srem, i džak 25t, fco Srem 2.PŠENICA, STOČNA, rinfuz, rod 2018, 100 t, fco Beogradski i Mačvanski okrug 3.SOJA, merkantilna, rinfuz, rod 2018, […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više