Ventilacija u objektima za smeštaj teladi (SRB)

Ventilacija objekata je faktor koji je veoma važan u gajenju mlečnih krava. Neadekvatna ventilacija može imati negativan uticaj na svaki aspekt podizanja teladi. Pa tako, novac utrošen na hranu biće izgubljen u situaciji kada tele koristi energiju da se bori sa raznim bolestima ili slabo konzumira hranu jer boravi u vlažnom i neprovetrenom smeštaju. Čest je slučaj da farmeri obrate […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Udjel klanja teladi kod nas više nego dvostruko veći od EU, a junica gotovo 60 posto veći (HR)

Uspoređujući podatke o klanju goveda svih članica EU u 2017. godini, udio klanja teladi u ukupnom broju svih krava EU članica bio je 12 posto a udio klanja junica 11 posto. Proizlazi da je udio klanje teladi kod nas više nego dvostruko veći od klanja kod ostalih članica, a udio klanja junica u Hrvatskoj je gotovo 60 posto veći od […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više