Slavonski su ratari još uvijek skeptični oko uzgoja kanabisa (HR)

Iako je u nekim zemljama svijeta poput Kanade, prije toga i Tajlanda gdje su dosta strogi zakoni vezani uz uporabu droga, kanabis u medicinske vrhe legaliziran i sve više država članica Europske unije razmišlja o legalizaciji marihuane kao lijeku, Hrvatska je još daleko od toga. Prve su korake nedavno učinili Nezavisni hrvatski seljaci i apelirali na državne vlasti kako bi […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Organizirat će proizvodnju jaja iz slobodnog uzgoja (HR)

Organizirana proizvodnja konzumnih jaja iz slobodnog uzgoja, prema riječima direktora županijske tvrtke Agro-klaster d.o.o. sa sjedištem u Vinkovcima, Zdenka Podolara, predstavlja jedan od perspektivnih projekata koji do sada nije proveden na području Vukovarsko-srijemske županije. Za takvim tipom proizvodnje iskazan je veliki interes i potrošača i proizvođača, i na taj bi se način, uvjeren je, dosadašnja proizvodnja jaja podignula na višu […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Subvencije države za uzgoj živine (SRB)

Autohtona rasa kokoši, somborska kaporka se, zahvaljujući entuzijazmu i upornosti pojedinih odgajivača, i danas može naći u izvornom obliku. Ustanovljeni standard rase biće razmatran i dopunjen na predstojećem, 43. Međunarodnom sajmu peradarstva koji će biti održan od 25. do 27. januara u Somboru. Svih pet varijeteta somborske kaporke – beli, plavi, žuti, crni i graorasti, već više od dve decenije […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više

Hrvatska dobila Zakon o uzgoju domaćih životinja (HR)

Zakon o uzgoju domaćih životinja uređuje uzgoj goveda, svinja, ovaca, koza, kopitara, peradi (kokoši, pure, patke, guske) i sive pčele. Zakonom se također uređuju pitanja vezana uz reprodukciju domaćih životinja, provedbu umjetnog osjemenjivanja i osposobljavanja uzgajivača za provedbu umjetnog osjemenjivanja, vođenje potrebnih evidencija i registra o proizvodnji i prometu zametnih proizvoda, katastar pčelinjih paša, način držanja pčela i korištenje pčelinje […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više