Donesena Odluka o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla (BIH)

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 169. sjednici održanoj 21. marta 2019. godine donijelo Odluku o visini naknade za postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda. Odlukom su preuzete odredbe člana 47. Uredbe Komisije (EU) broj 1151/2012 od 21. […]

Podeli sa prijateljima
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Saznaj više